Cena Karola Planka za rok 2013

 
V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila
 

  

 

„Cenu Karola Planka za rok 2013“

  

 

JUDr. Borisovi BALOGOVI, PhD.

   

Z radov študentov

Bc. Martinovi BAKOVI

 

 

 

 
Ceny slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR, JUDr. Tomáš Borec, dňa 14. apríla 2014.
                       
 

 

                                                                                                                      Redakčná rada