Mediátori a mediácia

Zoznamy

Ministerstvo spravodlivosti SR vedie:  

 

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.
 
Mediátorom podľa Zákona o mediácii môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1 Zákona o mediácii.

Základné informácie

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba - mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov  nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie.

Charakteristické črty mediácie

  • poskytuje pomoc stranám, aby sa samy dohodli na riešení sporu;
  • dá sa použiť kedykoľvek – pred súdnym sporom alebo arbitrážou alebo súčasne s nimi;
  • nemá žiadny účinok na postavenie strán v súdnom spore alebo arbitráži, ak neuspejú pri urovnaní sporu;
  • je rýchla, neformálna a relatívne lacná z hľadiska uskutočnenia;
  • je dôverná;    
  • dá sa použiť (a používajú sa) v celom rade sporov vrátane obchodných, občianskych, rodinných/rozvodových, environmentálnych, pracovných a susedských.

Právne predpisy

Aktuality

 

Štatistiky

mediácia v civilnom práve [.xls, 33,5 kB]​

Podávanie podnetov

Na emailovej adrese: mediacia@justice.sk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​