Správcovia konkurznej podstaty

!!Dôležité upozornenie!! - správcovská skúška


 

Aktualizované dňa: 17.09.2020

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) týmto oznamuje, že v súvislosti s opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.09.2020, mení miesto konania písomnej časti správcovskej skúšky, ktorá sa pôvodne mala konať dňa 23. septembra 2020 o 9:00 hodine v priestoroch Hotela COLOR, Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava, tak, že písomná časť správcovskej skúšky sa bude konať 23. septembra 2020 o 09:00 v priestoroch: Spoločenské centrum (veľká sála), Kúpeľný ostrov, 921 01 Piešťany.

 

Ostatné podmienky týkajúce sa písomnej časti správcovskej skúšky, ktorá sa uskutoční 23. septembra 2020 v Piešťanoch,  zostávajú nateraz v platnosti. 


 

Zároveň ministerstvo oznamuje, že podmienky písomnej časti správcovskej skúšky, ktorá sa uskutoční dňa 23.09.2020 v Košiciach,  sa nateraz nemenia.​ 


 

 

Správcovia konkurznej podstaty

Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu.

V prípade otázok k pôsobnosti ministerstva v tejto sa môžete obrátiť na Odbor dohľadu nad právnickými profesiami.

Bližšie informácie:

Skúšky, Zápis, Vyčiarknutie, Ďalšie vzdelávanie a Odborná príprava

Zoznam správcov

Podanie sťažnosti na správcu konkurznej podstaty

Často kladené otázky

Formuláre (konkurzné konanie aj správcovia)​

Správne poplatky správcov​

Odborná príprava

Ďalšie vzdelávanie

Stanoviská MS SR​