​Usporiadatelia správcovských skúšok

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky poverilo v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaním odbornej prípravy a zabezpečením správcovskej skúšky Šesť právnických osôb, a to:

 • L&L.com, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, konateľ Ing. Jozef Lukáč
  Tel: 0948 122 023
  e-mail: skolenia.spravcov@llcom.sk
  web: www.llcom.sk
 • AUDIT-POL, s. r. o., Čermeľská 45, 040 01 Košice, konateľ doc. Ing. Milan Polončák, CSc.
 • Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z. Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, predseda JUDr. Ján Havlát
 • I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, konateľka JUDr. Martina Mrázová
 • AKADÉMIA s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice, konateľ Mgr. Ján Gajan
 • ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, komplementár JUDr. Ivan Boška

V tejto súvislosti zverejňujeme aj plné znenia zmlúv uzavretých medzi jednotlivými spoločnosťami a ministerstvom spravodlivosti:

 

 Osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania vydané osobou, ktorá nebola Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poverená ich zabezpečením, nebudú uznané.