​Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania stanovená podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

Sadzba je platná od: 1.1.2015

Sadzba je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov.  

Informáciu o základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky nájdete TU  a na adrese http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html.

Historický prehľad vývoja sadzby zákonných úrokov z omeškania:

 

​sadzba zákonných úrokov z omeškania ​platná od ​platná do
8,05% ​1.1.2016 ​30.6.2016
8,05% ​1.7.2015 ​31.12.2015
8,05% 1.1.2015 30.6.2015
​9,05% ​10.9.2014 31.12.2014
​9,15% ​11.6.2014 ​9.9.2014
​9,25% ​13.11.2013 ​10.6.2014
​9,5% p.a. ​8.5.2013 ​12.11.2013
​9,75% p.a. ​1.2.2013 ​7.5.2013
​8,75% p.a.* ​11.7.2012 ​31.1.2013
​9% p.a.* ​14.12.2011 ​10.7.2012
​9,25% p.a.* ​9.11.2011 ​13.12.2011
​9,50% p.a.* ​13.7.2011 ​8.11.2011
​9,25% p.a.* ​​13.4.2011 ​12.7.2011
​9% p.a.* 13.5.2009 ​12.4.2011
​9,25% p.a.* 8.4.2009 ​12.5.2009
​9,5% p.a.* ​11.3.2009 7.4.2009
​​10% p.a.* 21.1.2009 10.3.2009
10,5% p.a.* 15.1.2009

20.1.2009

​12,5% p.a.** ​​1.1.2009
​14.1.2009
 

Vysvetlivky:

*) Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z. s odkazom na výšku úrokov z omeškania podľa predpisov občianskeho práva, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.

**​) Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 659/2007 Z. z.