Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov


Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. organizuje kurz Odborné minimum. Vzdelávanie je určené všetkým budúcim znalcom, predovšetkým však v odboroch psychológia a zdravotníctvo a farmácia. 


Podujatie sa bude konať v dňoch 21. - 25. mája 2018 v Bratislave.


Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené a budú ďalej aktualizované na web stránke podujatia znalci.berlina.sk alebo na web stránke UZCPP www.uzcpp.sk.