Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľovEkonomická univerzita v Bratislave, znalecký ústav, Dolnozemská cesta 1, Bratislava organizuje kurz: 

 

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 

Harmonogram kurzu:

 

1. sústredenie: 15. – 17. marca 2018

 

2. sústredenie: 23. – 24. marca 2018

 

záverečná skúška: 5. apríla 2018

 

V kurze je potrebné absolvovať obe sústredenia.

  

Miesto výučby: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, BratislavaKontakt:

Ing. Ingrid Sieglová

0911 720 463

znalectvo.bbs@euba.sk


Bližšie informácie: www.euba.sk