Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov


 

 

Termíny  odborného minima pre znalcov sú zverejňované na webových sídlach znaleckých ústavov, na ktoré sa uchádzači majú aktívne obracať. Termíny  odborného minima pre znalcov sú priebežne zverejňované na na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to na základe oznámení znaleckých ústavov.​ 

 

Znalecký ústav forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s.r.o. so sídlom Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava organizuje v dňoch 19.09. – 22.09.2018 odborné minimum pre znalcov z odboru Zdravotníctvo a farmácia.
Podrobnosti sú zverejnené na webovom sídle znaleckého ústavu http://www.forensic.sk/2018/07/jesenny-termin-znaleckeho-minima-19-9-22-9-2018/