Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov


Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. organizuje kurz Odborné minimum. Vzdelávanie je určené všetkým budúcim znalcom, predovšetkým však v odboroch psychológia a zdravotníctvo a farmácia. 


Podujatie sa bude konať v dňoch 21. – 25. mája 2018 v Bratislave.Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené a budú ďalej aktualizované na web stránke podujatia znalci.berlina.sk alebo na web stránke UZCPP www.uzcpp.sk.Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave organizuje kurz Odborné minimum. Vzdelávanie je určené všetkým záujemcom o vykonávanie znaleckej činnosti. 

Kurz sa bude konať v dňoch 19. – 22. júna 2018 v Bratislave. 

Bližšie informácie o tomto podujatí je možné nájsť na webovom sídle www.usz.sk, kontaktnou osobou je Ing. Silvia Gregušová, PhD. (silvia.gregusova@stuba.sk).