Prehľady judikatúry Súdneho dvora EÚ

Prehľady sú neoficiálne dokumenty slúžiace na účely informovania odbornej a všeobecnej verejnosti, ktoré majú iba informatívnu povahu, nezohľadňujú najnovšie zmeny európskych ani vnútroštátnych právnych noriem a nezaväzujú Ministerstvo spravodlivosti SR. Účelom týchto prehľadov je iba upozorniť na najdôležitejšie aspekty rozhodnutí, ktoré sú v prehľadoch uvedené v zjednodušenej forme, preto je vždy nevyhnutné pracovať s autentickým textom vybraného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Nedá sa vylúčiť, že pre riešenie konkrétneho problému môžu byť relevantné a dôležité aj rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré nie sú v týchto prehľadoch uvedené resp. iné aspekty rozhodnutí uvedených v týchto prehľadoch. V prehľadoch nie sú napríklad zaradené tie rozhodnutia, v ktorých sú síce uvedené dôležité výroky, tieto sú však iba zopakovaním už ustálenej judikatúry. Akékoľvek ďalšie šírenie alebo spracovanie týchto materiálov je možné len s predchádzajúcim súhlasom pôvodcu, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti SR.
 

 

Prehľady judikatúry Súdneho dvora EÚ

​​​​​