Petície

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1/Pt/2022/30 – 26677

Predmet petície:
Petícia za ochranu slobody prejavu pred novelou Trestného zákona

Spôsob vybavenia petície:
Vybavená podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1992 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/Pt/2021/30 – 59881

Predmet petície:
Podanie informácii v kauze bývalej obchodnej spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne, a. s., Bystrická cesta 13, 034 Ružomberok a žiadosť o nápravu a odstránenie nezákonnosti súdnych konaní, ako aj nezákonnosti postupu orgánov činných v trestnom konaní

Spôsob vybavenia petície:
Vybavená podľa § 5b zákona č. 85/1992 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 3/Pt/2021/30 – 50609

Predmet petície:
Znovuotvorenie Termálneho kúpaliska v Podhájskej

Spôsob vybavenia petície:
Vybavená v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 3/Pt/2020/30 – 54178

Predmet petície:
Podanie informácii v kauze bývalej obchodnej spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne, a. s., Bystrická cesta 13, 034 Ružomberok a žiadosť o nápravu a odstránenie nezákonnosti

Spôsob vybavenia petície:
Vybavená podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.