Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR

Mgr. Michal Sedliak

Akademické tituly a vedecké hodnosti: Mgr.

VZDELANIE

1993-1998 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, študijný odbor: učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy
1989-1993 Stredná priemyselná škola J. Murgaša v Banskej Bystrici

Ďalšie zručnosti
Lektorská činnosť – lektor sociálno-psychologických výcvikov
Kurzy vyjednávania v krízových situáciách

Priebeh zamestnaní, doterajších podnikateľských alebo iných pracovných činností:

1998-1999 Základná vojenská služba

8/1999-doteraz Zbor väzenskej a justičnej stráže

8/1999-4/2002 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, vychovávateľ

5/2002-5/2006 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany, vychovávateľ – pedagóg

6/2006-12/2011 Ústav na výkon väzby Nitra, lektor Inštitútu vzdelávania, vedúci oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu

12/2011-6/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov, zástupca riaditeľa ústavu pre služobné veci

6/2012-12/2014 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, riaditeľ odboru výkonu väzby a výkonu trestu

1/2015 – 4/2022 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, námestník generálneho riaditeľa pre služobné veci

5/2022-12/2023 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, riaditeľ

11/2022-3/2024 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (do 12/2023 poverený)