Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

JUDr. Katarína Roskoványi

Dátum a miesto narodenia: 17. augusta 1975, Bratislava
Akademické tituly a vedecké hodnosti: JUDr.

Vzdelanie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
2005 rigorózna skúška na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, získanie titulu doktor práv (JUDr.)
1999 -2004 Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, získanie titulu magister práv (Mgr.)

Priebeh zamestnaní, doterajších podnikateľských alebo iných pracovných činností:
2005-2007
právna čakateľka na Okresnej prokuratúre Košice – okolie
2007-2012 prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice I
2012-2013 dočasné pridelenie na Krajskú prokuratúru Košice
2013-2015 dočasné pridelenie na Oddelení dozoru v trestných veciach trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
2015-2019 prokurátorka medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
2019-august 2022 prokurátorka netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
september 2022-december 2022 právnička na Európskom súde pre ľudské práva (slovenská divízia)
od januára 2023 prokurátorka netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Iná odborná činnosť
január 2011
Európska akadémia práva (ERA) – Škola pre začínajúcich sudcov a prokurátorov Európske trestné právo, Trier, Spolková republika Nemecko
september 2012 EJTN (Európska justičná sieť) – absolvovanie výmennej stáže na Okresnej prokuratúre Maastricht v Holandsku
marec 2013 EJTN (Európska justičná sieť) – Regionálna výmena skúseností – Európske právo o ľudských právach Praha, Česká republika
september 2014 EJTN (Európska justičná sieť) + CEPOL – Seminár – JIT – spoločné vyšetrovacie tímy, Tampere, Fínsko
marec 2015 – apríl 2015 – CEIFAC – Európska škola vyšetrovania a analýzy finančných trestných činov v Štrasburgu
október 2020 stáž na Európskom súde pre ľudské práva
september 2021 – august 2022 stáž na Európskom súde pre ľudské práva, Štrasburg