Minister spravodlivosti Slovenskej republiky

JUDr. Viliam KARAS, PhD.

Minister spravodlivosti Viliam Karas

Dátum narodenia: 2. apríl 1976
Bydlisko: Bratislava

Životopis

 JUDr. Viliam Karas, PhD. sa narodil 2. apríla 1976 v Prešove. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2002 získal doktorát na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Súkromnú advokátsku prax úspešne vykonáva už dve desaťročia ako zakladajúci partner advokátskej kancelárie MAPLE & FISH s.r.o. so zameraním najmä na obchodné, občianske a európske právo. Popri výkone advokátskeho povolania sa venuje publikačnej a pedagogickej činnosti. Od roku 2000 pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje na Katedre medzinárodného práva a práva EÚ právo Európskej únie. V júni 2017 ho konferencia advokátov zvolila za člena Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, v novembri 2020 bol zvolený za predsedu Slovenskej advokátskej komory. Do funkcie ministra spravodlivosti bol vymenovaný 13. septembra 2022.

CV

JUDr. Viliam Karas, PhD. was born on 2 April 1976 in Prešov. He graduated in law from the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava. He was awarded a PhD. degree in 2002 by the Faculty of Law of Trnava University in Trnava. He has been practising law successfully for almost two decades as a Founding Partner of the Law Firm MAPLE & FISH s.r.o., focusing mainly on commercial, civil and European law. In addition to his private practice of law, he has ample experience in legal publishing and law teaching; he has taught European Union law at the Department of International and EU Law at Trnava University since 2000. In June 2017, the General Assembly of the Slovak Bar Association elected him as a Member of the Slovak Bar Council, and in November 2020 he was elected as the President of the Slovak Bar Association. He was appointed the Minister of Justice on 13 September 2022.