Výbor pre práva LGBTI osôb

Štatút Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, schválený uznesením Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č.51 zo dňa 17. októbra 2012 [.pdf, 175 KB]

Rokovací poriadok Výboru pre práva LGBTI osôb [.pdf, 248 KB]​​

Zloženie Výboru pre práva LGBTI osôb

Zoznam právne neupravených životných situácií nezosobášených párov​

 

Zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb

1.zasadnutie 14.03.2013

Zapisnica z 1. zasadnutia Vyboru LGBTI.pdfZapisnica z 1. zasadnutia Vyboru LGBTI [.pdf, 2,2 MB]

Uznesenie Vyboru LGBTI c. 1.pdfUznesenie Vyboru LGBTI c. 1 [.pdf, 608 KB]

Uznesenie Vyboru LGBTI c. 2.pdfUznesenie Vyboru LGBTI c. 2 [.pdf, 156 KB]

Uznesenie Vyboru LGBTI c. 3.pdfUznesenie Vyboru LGBTI c. 3 [.pdf, 159 KB]

Rozhodnutie preds. vyboru o zriad. prac. skupiny.pdfRozhodnutie preds. vyboru o zriad. prac. skupiny [.pdf, 164 KB]

Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii.pdfVyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii [.pdf, 392 KB]

2. ZASADNUTIE 27.05.2013

Zapisnica z 2. zasadnutia Vyboru pre prava LGBTI osob.pdfZapisnica z 2. zasadnutia Vyboru pre prava LGBTI osob [.pdf, 3 MB] 

Uznesenie Výboru LGBTI č. 5.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 5 [.pdf, 163 KB]

Uznesenie Výboru LGBTI č. 6.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 6 [.pdf, 144 KB]

Uznesenie Výboru LGBTI č. 7.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 7 [.pdf, 307 KB]

Uznesenie Výboru LGBTI č. 8.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 8 [.pdf, 163 KB]

Uznesenie Výboru LGBTI č. 9.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 9 [.pdf, 193 KB]

Uznesenie Výboru LGBTI č. 10.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 10 [.pdf, 1,5 MB]

Uznesenie Výboru LGBTI č. 11.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 11 [.pdf, 170 KB]

3.ZASADNUTIE 03.09.2013

Zápisnica z 3. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdfZápisnica z 3. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb [.pdf, 1,5 MB]

Stanovisko k procesu Celost. strat. organy a podpory LP.pdfStanovisko k procesu Celost. strat. organy a podpory LP [.pdf, 3 MB]

Uznesenie Výboru LGBTI č. 12.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 12 [.pdf, 306 KB]

 

 4. Zasadnutie  19.03.2014

Zápisnica z 4. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdfZápisnica z 4. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb [.pdf, 2,6 MB]

 

5.Zasadnutie 20.05.2014

Zápisnica z 5. zsadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdfZápisnica z 5. zsadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb [.pdf, 1,1 MB]

Uznesenie Výboru LGBTI č. 17.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 17 [.pdf, 200 KB]

Východiskový materiál Práva LGBTI ľudí.pdfVýchodiskový materiál Práva LGBTI ľudí [.pdf, 4,9 MB]

 

6. ZASAdNUTIE 16.09.2014


 
7. ZASADNUTIE 29.04.2015
 

 
8. ZASADNUTIE 23.09.2016
 

 
9. ZASADNUTIE 8.11.2016
 

 
10. ZASADNUTIE   21.4.2017
 

zapisnica_14. zasadnutie_LGBTI.pdfZápisnica z 14.zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdf

 

15. ZASADNUTIE 27.6.2019

zapisnica_15_zasadnutie_LGBTI.pdfZápisnica z 15. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdf

 

16. ZASADNUTIE 19.11.2019

zapisnica_vyborLGBTI.pdfZápisnica z 16. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdf


17. ZASADNUTIE 11.6.2021

Zapisnica_17. zasadnutie.pdfZápisnica z 17. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdf


  
Hlasovanie PER Rollam
 

 Zaznam z hlasovania per rollam 10.05.2013.pdfZaznam z hlasovania per rollam 10.05.2013 [.pdf, 216 KB]

 Uznesenie Vyboru LGBTI c. 4.pdfUznesenie Vyboru LGBTI c. 4 [.pdf, 157 KB]

 Zaznam z hlasovania per rollam k uzneseniu č. 13 vyboru LGBTI.pdfZaznam z hlasovania per rollam k uzneseniu č. 13 vyboru LGBTI [.pdf, 2,3 MB]

 Uznesenie výboru LGBTI c.26.pdfUznesenie výboru LGBTI c.26.pdf

 zaznam z hlasovania per rollam k uzneseniu c.26 vyboru LGBTI.pdfZaznam z hlasovania per rollam k uzneseniu c.26 vyboru LGBTI.pdf


 
​​​​​​​