PRACOVNÉ NÁVRHY PARAGRAFOVÝCH ZNENÍ PREDKLADANÉ NA VEREJNÚ A ODBORNÚ DISKUSIU


A. OBČIANSKY ZÁKONNÍK


1. Všeobecná časť Občianskeho zákonníka


Obsah
1.1 Základné ustanovenia (návrh znenia a odôvodnenie)
1.4 Právne úkony (návrh znenia a odôvodnenie)
1.5 Zastúpenie (návrh znenia a odôvodnenie​)