Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Štefan Mesároš

Dátum narodenia: 9. apríl 1966
Bydlisko: Bratislava

Vzdelanie:

 • 1985 - 1989: Vysoká škola ekonomická Bratislava
 • 1980 - 1984: Gymnázium v Leviciach

Zamestnania:

 • 2020 - : Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálny tajomník služobného úradu
 • 2018 - 2020: Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a správy
 • 2009 - 2018: FORS REAL, s.r.o., majiteľ, konateľ
 • 2011 - 2012: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Riaditeľ Krajskej pobočky Trnava
 • 2007 - 2008: Regionálny riaditeľ
 • 1993 - 2006: Riaditeľ pobočky
 • 1993 - 1993: Všeobecná úverová banka - Ústredie Bratislava, Vedúci platobného styku
 • 1992 - 1993: Všeobecná úverová banka, pobočka Levice, Vedúci odboru prevádzky
 • 1990 - 1991: Všeobecná úverová banka, pobočka Levice, Úverový inšpektor
 • 1991 - 1992: Základná vojenská služba
 • 1989 - 1990: Štátna banka Československá, pobočka Levice, Úverový inšpektor
 • 1985 - 1989: VŠE štipendista Štátnej banky československej
 • 1984 - 1985: Štátna banka Československá, pobočka Levice, Revident úverového odboru
h3>Cudzie jazyky:
 • Rusky - pokročilý
 • Anglicky - mierne pokročilý

Záujmy:

včelárstvo, cestovanie