Generálny tajomník služobného úradu

Mgr. Roman Krpelan

Dátum narodenia: 23. december 1977

Vzdelanie:

  • 1997 - 2003: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbor: politológia (titul Mgr.)

odborná prax:

  • 07/2021 - : Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálny tajomník služobného úradu
  • 2019 – 5/2021: Generálny manažér - Za ľudí
  • 2020 – 2021: Vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, poradca ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu
  • 2014 – 2019: Poradca prezidenta Slovenskej republiky pre oblasť vnútornej politiky, hovorca prezidenta
  • 2012 – 2014: AMI Communications, riaditeľ spoločnosti
  • 2010 – 2012: PR konzultant
  • 2001 – 2010: Petit Press a.s., denník SME, zástupca šéfredaktora

Cudzie jazyky:

  • Anglický jazyk