Pomoc obetiam trestných činov 

Od 1. januára 2018 je účinný zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov​​.

Úprava zahŕňa nie len odškodňovanie pri násilných trestných činoch, ale ustanovuje aj niektoré pojmy a definuje práva obetí trestných činov ako právo na informácie a rozsah informácií, právo na poskytnutie odbornej pomoci, právo na právnu pomoc a psychologickú pomoc a iné. Okrem toho upravuje formu pomoci obetiam trestných činov. 

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam môžu požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu a následne sa uchádzať o dotácie na zabezpečovanie pomoci a podpory obetiam trestných činov. Viac informácií nájdete po rozkliknutí jednotlivých linkov nižšie.​

 

Informácie pre obete trestných činov

Základné informácie pre obete trestných činov

Odškodňovanie obetí trestných činov​​

Aké práva mám ako obeť trestného činu? (Informačná brožúra)

 

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam

Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam

Akreditácia subjektov poskytujúcich pomoc obetiam​​

  

Upozornenie vo vzťahu ku koronavírusu:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na preventívne opatrenia voči šíreniu koronavírusu je možné očakávať, že subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov budú dočasne poskytovať poradenstvo len v dištančnej forme.

V prípade, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ich vopred telefonicky, príp. e-mailom a overte si možnosť poskytovania odbornej pomoci predtým ako ich osobne navštívite.

Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (non-stop) 0800 212 212

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia     0800 300 700

Linka detskej istoty (non-stop)                                116 111

Linka pre hľadané deti (non-stop)                            116 000

Linka detskej dôvery (14:00 – 20:00)                      055/234 72 72

Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania              0800 191 222

Linka pre týrané osoby                                            0800 300 700

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi             0800 800 818

Linka dôvery Nezábudka                                         0800 800 566

Integrovaný záchranný systém                                112

Polícia                                                                   158

 

Ochrana osobných údajov

​Informačná povinnosť MS SR pre účely konania o udelenie akreditácie

Informačná povinnosť MS SR pre účely poskytnutia dotácie

​Informačná povinnosť MS SR pre účely vedenia registra subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov