Pomoc obetiam trestných činov 

Od 1. januára 2018 je účinný zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov​​.

Úprava zahŕňa nie len odškodňovanie pri násilných trestných činoch, ale ustanovuje aj niektoré pojmy a definuje práva obetí trestných činov ako právo na informácie a rozsah informácií, právo na poskytnutie odbornej pomoci, právo na právnu pomoc a psychologickú pomoc a iné. Okrem toho upravuje formu pomoci obetiam trestných činov. 

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam môžu požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu a následne sa uchádzať o dotácie na zabezpečovanie pomoci a podpory obetiam trestných činov. Viac informácií nájdete po rozkliknutí jednotlivých linkov nižšie.​

 

Informácie pre obete trestných činov

Základné informácie pre obete trestných činov

Odškodňovanie obetí trestných činov​​

Aké práva mám ako obeť trestného činu? (Informačná brožúra)

Som obeťou trestného činu... Čo mám robiť? (Informačný leták)

 

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam

Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam

Akreditácia subjektov poskytujúcich pomoc obetiam​​

  

Upozornenie vo vzťahu ku koronavírusu:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na preventívne opatrenia voči šíreniu koronavírusu je možné očakávať, že subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov budú dočasne poskytovať poradenstvo len v dištančnej forme.

V prípade, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ich vopred telefonicky, príp. e-mailom a overte si možnosť poskytovania odbornej pomoci predtým ako ich osobne navštívite.

Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (non-stop) 0800 212 212

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia     0800 300 700

Linka detskej istoty (non-stop)                                116 111

Linka pre hľadané deti (non-stop)                            116 000

Linka detskej dôvery (14:00 – 20:00)                      055/234 72 72

Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania              0800 191 222

Linka pre týrané osoby                                            0800 300 700

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi             0800 800 818

Linka dôvery Nezábudka                                         0800 800 566

Integrovaný záchranný systém                                112

Polícia                                                                   158

 

Ochrana osobných údajov

​Informačná povinnosť MS SR pre účely konania o udelenie akreditácie

Informačná povinnosť MS SR pre účely poskytnutia dotácie

​Informačná povinnosť MS SR pre účely vedenia registra subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov