Pomoc obetiam trestných činov 


 

Od 1. januára 2018 je účinný zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov​​.

Úprava zahŕňa nie len odškodňovanie pri násilných trestných činoch, ale ustanovuje aj niektoré pojmy a definuje práva obetí trestných činov ako právo na informácie a rozsah informácií, právo na poskytnutie odbornej pomoci, právo na právnu pomoc a psychologickú pomoc a iné. Okrem toho upravuje formu pomoci obetiam trestných činov. 

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam môžu požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu a následne sa uchádzať o dotácie na zabezpečovanie pomoci a podpory obetiam trestných činov. Viac informácií nájdete po rozkliknutí jednotlivých linkov nižšie.​


 

Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov​
  

Pomoc  obetIAM trestných činov

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov​​

Odškodňovanie obetí trestných činov​​

 

 

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť MS SR pre účely vedenia registra subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov

Informačná povinnosť MS SR pre účely konania o udelenie akreditácie

Informačná povinnosť MS SR pre účely poskytnutia dotácie