Správa majetku štátu

Organizácie rezortu spravodlivosti pri správe majetku štátu postupujú podľa  zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti zverejňujú v Registri ponúkaného majetku štátu (ďalej len „register“), informačnom systéme verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky informácie v nasledovných prípadoch:

  • (trvalo) prebytočný nehnuteľný a vymedzený hnuteľný majetok štátu určený na prevod správy iným správcom majetku štátu, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie,

 

  • dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu určený do nájmu.

 

Register ponúkaného majetku štátu: www.ropk.sk

 

 Centrálna evidencia majetku - www.majetokstatu.sk

 

Nehnuteľný majetok a prenájom


 
pre rok 2021

 

 

 pre rok 2020


 


 

pre rok 2019


 

pre rok 2018

 

 

pre rok 2017


 

pre rok 2016

 

 

pre rok 2015

 

 pre rok 2014

 

pre rok 2013

 

pre rok 2012

 

pre rok 2010

 

pre rok 2009

 

pre rok 2008

 

Zoznam nehnuteľností v správe civilnej časti kapitoly MS SR s odhadovanou trhovou hodnotou:

 

Zoznam nehnuteľností v správe v správe Zboru väzenskej a justičnej stráže:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​