Správa majetku štátu

Organizácie rezortu spravodlivosti pri správe majetku štátu postupujú podľa  zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti zverejňujú v Registri ponúkaného majetku štátu (ďalej len „register“), informačnom systéme verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky informácie v nasledovných prípadoch:

  • (trvalo) prebytočný nehnuteľný a vymedzený hnuteľný majetok štátu určený na prevod správy iným správcom majetku štátu, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie,

 

  • dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu určený do nájmu.

 

Register ponúkaného majetku štátu: www.ropk.sk

 

 Centrálna evidencia majetku - www.majetokstatu.sk

 

Nehnuteľný majetok a prenájom

 

pre rok 2019


pre rok 2018

 

 

pre rok 2017


 

pre rok 2016

 

 

pre rok 2015

 

 pre rok 2014

 

pre rok 2013:

 

pre rok 2012:

 

pre rok 2010:

 

pre rok 2009

 

pre rok 2008

 

Zoznam nehnuteľností v správe civilnej časti kapitoly MS SR s odhadovanou trhovou hodnotou:

 

Zoznam nehnuteľností v správe v správe Zboru väzenskej a justičnej stráže:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenájom nehnuteľností - III. kvartál 2016.pdf ​​​