Výzva na rok 2021

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

​​​​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021
 ​
Elektronický dotačný systém​ (elektronické podávanie žiadosti)


Prílohy

Vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie dotácie pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

 


LOGO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR NA STIAHNUTIE

Ministerstvo spravodlivosti SR.jpg

Ministerstvo spravodlivosti SR (.ai) 

 

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.
 
 
 
​ ​​​​