Dotácie na podporu ľudských práv  

Dotácie sú zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 
VÝZVA NA ROK 2022​  (aktuálna výzva)

 


 


 

 

 ​

 ​​​​​​​​​​​​