Dotácie na podporu ľudských práv  

Dotácie sú zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 

 

zoznam_nepodporenych_2019.pdfzoznam_nepodporenych_2019.pdf