Štátny tajo​mník

Mgr. Michal Luciak

 
ML.png

 
Dátum narodenia: 27. január 1980


vzdelanie:

II.stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské) na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 
maturita na pražskom Gymnáziu na Praze 6 (Česká republika)

odborná prax:


 
 
2020 Národná rada  Slovenskej republiky
​​poslanec Národnej rady SR

 
2019 - 2020  ZA ĽUDÍ
podpredseda strany ZA ĽUDÍ a predseda bratislavskej krajskej  organizácie strany

 
2015 - 2019 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
poradca prezidenta SR A.Kisku pre oblasť vnútornej politiky, poverený riadením Odboru vnútornej politiky kancelárie prezidenta

 
2012 Ústredná kancelária SDKÚ-DS
vedúci oddelenia odboru vnútorných vzťahov

 
2010 - 2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vedúci služobného úradu

 
2006 - 2010 Ústredná kancelária SDKÚ-DS
vedúci oddelenia analýz, vzdelávania a vnútorných vecí

 
2005 - 2006 Úrad vlády Slovenskej republiky, Centrum                informačných stratégií
odborník plniaci úlohy pre člena vlády SR

 
2003 - 2006 Úrad vlády Slovenskej republiky, zbor poradcov a  kancelária predsedu vlády SR
odborník plniaci úlohy pre člena vlády SR

 
2002 - 2003 Ústredná kancelária SDKÚ-DS
tlačové a komunikačné oddelenie

 

 

Jazykové znalosti:

anglický jazyk
španielský jazyk
český jazyk