Štátna tajomníčka

 

Mgr. Mária Kolíková

Dátum narodenia: 29. augusta 1974
Bydlisko: Bratislava

Vzdelanie:

 • 2004 - Netherland Helsinki Committee, Holandsko: praktický seminár so zameraním na konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva, diskrimináciu a menšinové práva
 • 2001 - Georgetown University Law Center, Washington DC, USA: stáž zameraná na tzv. klinické vzdelávanie na právnickej fakulte s dôrazom na spoluprácu so súdmi, strednými školami a zariadeniami na výkon trestu odňatia slobody
 • 1998 - University of Kwazulu Natal, Durban, Juhoafrická republika: stáž zameraná na osvetu o práve cez projekty mimovládnych organizácií a právnickej fakulty (tzv. street law program)
 • 1993 - 1999 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Práca:

 • 3/2016 – štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
 • 7/2012 – 3/2016 – Advokátska kancelária Kolíková & Partners, s.r.o.
 • 5/2012 – 6/2012 – externá poradkyňa Ministra spravodlivosti ČR pre oblasť reforiem v justícii
 • 7/2010 – 3/2012 – štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
 • 2007 – 7/2010 – Advokátska kancelária Mária Kolíková
 • 2007 – 2009 – vyučujúca na katedre ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity
 • 2006 – riaditeľka Centra právnej pomoci
 • od 2003 – advokátka
 • 1999 – 2002 – advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii

Iné aktivity:

 • 2001 – 2005 – Zakladateľka a vyučujúca predmetu Právna klinika pre komunity, Právnická Fakulta Trnavskej Univerzity
 • 1998 – 2002 –  Letné a jarné školy ľudských práv pre študentov práva

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Ruský jazyk
 • Nemecký jazyk