Výzva na rok 2018​

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​


Prílohy
Vzor formulára žiadosti o dotáciu (.pdf, 194 kB)
Príručka prijímateľa dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (.pdf, 469 kB)

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE


LOGO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR NA STIAHNUTIE:

 

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

 ​​
​​​