Prejsť na hlavný obsah
Rekodifikácia
Občianskeho zákonníka
Informácie o rekodifikácii občianskeho zákonníka
AKTUALITY
22. 7. 2021 | MSSR
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade MUDr. Vladimír Gergel, s. r. o proti Slovenskej republike a skonštatoval ...
21. 7. 2021 | MSSR
  ​​Európska komisia zverejnila novú hodnotiacu správu, ktorá sleduje vývoj viacerých aspektov právneho štátu na Slovensku, vrátane ...
21. 7. 2021 | MSSR
Vláda dnes schválila „Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra“, ktorý na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Rúško - Odstup - Ruky
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti