Prejsť na hlavný obsah
Rekodifikácia
súkromného práva

Informácie o rekodifikácii súkromného práva
AKTUALITY
17. 1. 2022 | MSSR
  ​Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vyhlásila výberové konanie na pozíciu riaditeľa, riaditeľky Centra právnej pomoci. Úspešný uchádzač ...
14. 1. 2022 | MSSR
​Štrasburg, 14. január 2022 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutia v prípade sťažnosti Harabin proti Slovenskej ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Rúško - Odstup - Ruky
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti