Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
7. 7. 2020 | MS SR
  ​Dodržiavanie princípov právneho štátu a reakcie na nenávistné prejavy a dezinformácie počas koronapandémie boli hlavné témy ministrov ...
6. 7. 2020 | MS SR
​Európska únia otvorila verejné konzultácie v súvislosti s možným prístupom EÚ k Haagskemu dohovoru o uznávaní a výkone cudzích súdnych rozhodnutí ...
26. 6. 2020 | MS SR
​Plánované reformy v oblasti justície, stav právneho štátu, demokracie a dodržiavania základných ľudských práv, ale aj posun vo vyšetrovaní vraždy ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti