Prejsť na hlavný obsah
Rekodifikácia
súkromného práva

Informácie o rekodifikácii súkromného práva
AKTUALITY
29. 11. 2021 | MSSR
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. ...
25. 11. 2021 | MSSR
Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípade Petríková proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal namietaného ...
25. 11. 2021 | MSSR
Dnes slávnostne zložilo sľub 20 nových znalcov a znalkýň. Na základe zapísania do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov môžu zapísané osoby ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Rúško - Odstup - Ruky
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti