Prejsť na hlavný obsah
Rekodifikácia
súkromného práva

Informácie o rekodifikácii súkromného práva
AKTUALITY
24. 9. 2021 | MSSR
Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového ...
23. 9. 2021 | MS SR
​Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie z 31. augusta 2021 v prípade Jason Scott Gerber proti Slovenskej ...
23. 9. 2021 | MS SR
​Štrasburg.  Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. (č. 4) proti Slovenskej ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Rúško - Odstup - Ruky
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti