Preskočiť na hlavný obsah

Reakcia MS SR na uznesenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament dnes (17.01.2024) prijal uznesenie o plánovanom zrušení kľúčových protikorupčných štruktúr na Slovensku a jeho dôsledkoch pre právny štát (2023/3021(RSP))

Sme bohužiaľ nútení konštatovať, že toto uznesenie Európskeho parlamentu je dôkazom o kríze právneho štátu, ale nie v Slovenskej republike, ale v niektorých inštitúciách Európskej únie.

Je dôkazom neprofesionálneho prístupu poslancov Európskeho parlamentu a dôkazom politického lobingu slovenskej opozície a niektorých slovenských europoslancov podkopávajúceho legitímne záujmy občanov Slovenskej republiky.

Slovenská republika začala komunikovať, že plánuje zmeny v oblasti trestného práva a chce ich konzultovať s predstaviteľmi Európskej komisie už na samite EÚ v októbri 2023 na ktorom pán premiér Robert Fico oslovil predsedníčku Európskej komisie pani von der Leyen.

Počas novembra 2023 zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR intenzívne komunikovali s predstaviteľmi Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov („DG JUST“) a sekretariátom komisára pre spravodlivosť D. Reyndersa  náš záujem stretnúť sa a konzultovať pripravované zmeny.

Prvé stretnutie sa (z dôvodov na strane DG JUST a na strane komisára D. Reyndersa) uskutočnilo dňa 23. novembra 2023 na úrovni štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Milana Hodása a generálnej riaditeľky DG JUST, Any Gallego, na ktorom boli zástupcom Európskej komisie poskytnuté informácie o plánovaných zmenách v oblasti trestného práva, ako aj o dôvodoch potreby ich skorého schválenia. Európskej komisii boli na stretnutí poskytnuté aj zhrnutia príslušnej judikatúru ESĽP a Ústavného súdu SR potvrdzujúce porušovanie základných ľudských práv v rámci trestných konaní v SR, ktoré trestná reforma adresuje.  

Dňa 27. novembra 2023 nasledovalo stretnutie na vysokej politickej úrovni, ktorého sa za slovenskú stranu zúčastnili aj predseda vlády R. Fico, podpredseda vlády R. Kaliňák, minister spravodlivosti B. Susko a štátny tajomník M. Hodás. Za Európsku komisiu rokovanie viedli komisár D. Reynders a generálna riaditeľka DG JUST A. Gallego. Na tomto zasadnutí boli zo strany SR poskytnuté ďalšie informácie tak o plánovaných zmenách a dôvodoch pre ich prijatie. 29. novembra, v  nadväznosti na stretnutie, zaslal minister Susko komisárovi Reyndersovi preklad paragrafového znenia a dôvodovej správy návrhu zmien týkajúcich sa Trestného zákona, Trestného poriadku ako aj zmien týkajúcich sa Úradu špeciálneho prokurátora.

Dňa 6. decembra minister Susko zaslal komisárovi Reyndersovi anglický preklad návrhu zákona aj dôvodovej správy, ktorý schválila vláda, a ktorý bol predložený do NR SR a 8. decembra poslal v reakcii na list komisára Reyndersa a komisárky Johansson aj detailné vysvetlenie dôvodov pre skrátené legislatívne konanie.

Medzitým boli zamestnancom DG JUST na technickej úrovni zaslané všetky časti legislatívneho balíka, vrátane tabuliek zhody a úplných znení všetkých novelizovaných zákonov.

Dňa 20. decembra 2023 sa so zástupcami Európskej komisie uskutočnilo niekoľkohodinové technické stretnutie, na ktorom zástupcovia ministerstva spravodlivosti a úradu vlády detailne zodpovedali otázky týkajúce sa zmien v oblasti trestného práva a ochrany oznamovateľov trestnej činnosti. Detailné písomné odpovede na otázky Komisie boli následne 22. decembra 2023 zaslané listom ministra Suska komisárovi Reyndersovi, ktorý súčasne komisára požiadal o zaslanie výhrad Európskej prokuratúry, ktorá vydala kritické mediálne vyhlásenie, avšak detailné výhrady poskytla iba Európskej komisii a nie ministerstvu spravodlivosti.  Žiadosť o zaslanie výhrad Európskej prokuratúry ministerstvo následne urgovalo prostredníctvom listu štátneho tajomníka M. Hodása, zaslaného 11. januára 2024 generálnej riaditeľke DG JUST A. Gallego. Napriek tomu ich ministerstvo k dnešnému dňu nedostalo, a teda nevie reagovať na nejasnú mediálnu kritiku hlavnej európskej prokurátorky L. Kövesi.

Ak by mali poslanci Európskeho parlamentu záujem o odbornú diskusiu, prijali by ponuku ministerstva spravodlivosti adresovanú 7. decembra 2023 predsedníčke monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG), p. Sophie in´t Veld, v ktorej ministerstvo ponúklo písomne zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by poslanci Európskeho parlamentu mohli mať vo vzťahu k predkladanej reforme trestného práva. Namiesto diskusie však poslanci Európskeho parlamentu pristúpili k prijatiu uznesenia, z ktorého obsahu je zrejmé, že im chýbajú viaceré základné informácie o reformách, ktoré kritizujú.  

K navrhovaným legislatívnym zmenám trestnej politiky Slovenskej republiky prebiehala a prebieha mohutná odborná diskusia a to tak na úrovni verejných inštitúcií Slovenskej republiky, ako aj na expertnej úrovni.

Legislatívny proces k zmenám trestnej politiky Slovenskej republiky už dávno nespĺňa charakteristiky skráteného legislatívneho konania, naopak ide o legislatívny proces, ktorého fázy už teraz prekračujú zákonné požiadavky i legislatívne uzancie.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že legislatívny proces je výlučnou suverénnou kompetenciou členských štátov Európskej únie, v ktorej inštitúcie Európskej únie (vrátane Európskeho parlamentu) nemajú žiadnu pôsobnosť.