Tlačové správy zástupkyne SR pred ESĽP k odoberaniu detí biologickým rodičom v členských krajinách Rady Európy

ROK 2020

Dva rozsudky ESĽP proti Nórsku v prípadoch týkajúcich sa odobratých detí 

ROK 2019
ROK 2018

Intervencia Slovenskej republiky v konaní pred ESĽP v nórskom prípade týkajúcom sa odobratia maloletého dieťaťa zo starostlivosti biologických rodičov

Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva bude rozhodovať vo veci Strand Lobben a ďaľší v. Nórsko (č. 37283/13) týkajúcej sa pozbavenia rodičovských práv matky vo vzťahu k jej staršiemu synovi a adopcie

 

 

 
ROK 2015
 

 
 
ROK 2013


 

ROK 2012
 
Odnímanie detí z biologických rodín vo Švédsku a iných severských krajinách


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
​​​​​​
​​​