Nahlasovanie korupcieV rámci boja proti korupcii Úrad pre správu zaisteného majetku, poskytuje  verejnosti možnosť prostredníctvom e-mailovej adresy jaroslava.antalova@justice.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchanie niektorého z vyššie uvedených trestných činov, ako aj meno a priezvisko oznamovateľa; Oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie nebudú zaznamenané
V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov Vás úrad o výsledku prešetrenia Vášho podnetu nebude informovať.