Kontakt


 
 
Námestie slobody 2906/12
811 06 Bratislava
Korešpondenčná adresa: 
Račianska 71
813 11 Bratislava

IČO: 53803175
DIČ: 2121495596


Základné informácie
 

Úrad pre správu zaisteného majetku

Námestie slobody 2906/12
811 06 Bratislava
IČO: 53803175
DIČ: 2121495596
IČ DPH: SK 2121495596 (osvedčenie o registrácii pre DPH nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu EU)

Zdrojový register: Orgány verejnej moci
Vznik: 01.01.2021 
Právna forma: 321 – Rozpočtová organizácia
SK NACE: 84110 Všeobecná verejná správa
Zriaďovateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Štatutárny orgán: riaditeľ – Mgr. Ján Kmeť, PhD. 
Právna skutočnosť vzniku: Zákon 312/2020 Z.z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov