Štátny tajo​mník​

Mgr. Michal Novotný


ST_Novotny_web2.jpg
 
 
Vzdelanie:

2009 – 2014: Johannes-Kepler-Universität Linz, Rakúsko

2009: Absolvovanie advokátskej skúšky

2006: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)
 

Odborná prax:


2019 – 2020: člen pracovných skupín na Ministerstve                                          spravodlivosti SR

2018 – 2020: sudca Krajského súdu v Trnave

2014 – 2017: Sudca Okresného súdu Dunajská Streda

2012 – 2014: súdny poradca na Ústavnom súde SR

2010 – 2012: člen rozkladovej komisie na Ministerstve                                        spravodlivosti SR

2010 – 2011: člen pracovných skupín na Ministerstve                                          spravodlivosti SR

2005 – 2014: spolupracujúci advokát v Weinhold Legal v. o. s. 

2005: právny asistent v kancelárii advokáta JUDr. Ernesta Valka,               PhD.

2003 – 2004: stáž v sekretariáte Ústavnoprávneho výboru NR SR,                        Kancelária NR SR

Jazykové znalosti:


Nemecký jazyk
Anglický jazyk
Chorvátsky jazyk
Ruský jazyk​State Secretary
Ministry of Justice ​of the Slovak Republic

Mr. Michal Novotný


ST_Novotny_web2.jpg 
 
 


Born: 23 June 1983

EDUCATION:

2009 - 2014: Johannes-Keppler-Universität Linz, Austria

2009: Bar exam

2002 - 2006: Trnava University, Faculty of Law (Master)​


PROFESSIONAL CAREER:

2020 - present: State Secretary, Ministry of Justice of the Slovak                             Republic

2019 - 2020: Member of working groups, Ministry of Justice of the                        Slovak Republic

2018 - 2020: Judge at Regional Court Trnava

2014 - 2017: Judge at District Court Dunajská Streda

2012 - 2014: Judicial Advisor at the Constitutional Court of the                            Slovak Republic

2010 - 2012: Member of the Appeal Committee, Ministry of Justice                      of the Slovak Republic

2010 - 2011: Member of working groups, Ministry of Justice of the                        Slovak Republic

2005 - 2014: Trainee and Attorney at Law at law firm Weinhold                            Legal v.o.s.

2005: Paralegal at law firm JUDr. Ernest Valko, PhD.

2003 - 2004: Internship at the Secretariat of the Constitutional                            Committee, Office of the National Council of the                              Slovak Republic (Slovak Parliament)

LANGUAGES:

Slovak (native)
English, German (active)
Croatian, Russian
​​​​​​