Štátny tajo​mník

​Mgr. Michal Luciak

 
ML.png

 
Dátum narodenia: 27. január 1980


vzdelanie:

II.stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské) na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

maturita na pražskom Gymnáziu na Praze 6 (Česká republika)odborná prax: 
 
2020 Národná rada  Slovenskej republiky
​​poslanec Národnej rady SR

 
2019 - 2020  ZA ĽUDÍ
podpredseda strany ZA ĽUDÍ a predseda bratislavskej krajskej  organizácie strany

 
2015 - 2019 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
poradca prezidenta SR A.Kisku pre oblasť vnútornej politiky, poverený riadením Odboru vnútornej politiky kancelárie prezidenta

 
2012 Ústredná kancelária SDKÚ-DS
vedúci oddelenia odboru vnútorných vzťahov

 
2010 - 2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vedúci služobného úradu

 
2006 - 2010 Ústredná kancelária SDKÚ-DS
vedúci oddelenia analýz, vzdelávania a vnútorných vecí

 
2005 - 2006 Úrad vlády Slovenskej republiky, Centrum                informačných stratégií
odborník plniaci úlohy pre člena vlády SR

 
2003 - 2006 Úrad vlády Slovenskej republiky, zbor poradcov a  kancelária predsedu vlády SR
odborník plniaci úlohy pre člena vlády SR

 
2002 - 2003 Ústredná kancelária SDKÚ-DS
tlačové a komunikačné oddelenie

 

Jazykové znalosti:
anglický jazyk
španielský jazyk
český jazyk

 
State Secretary 
Ministry of Justice of the Slovak Republic

Mr. Michal Luciak


ML.png


Born: 27 January 1980EDUCATION: 

1997 - 2002: Comenius University in Bratislava, Slovak Republic
                    Faculty of Arts, Department of Political Science

1993 - 1997: Grammar School Prague 6, Czech RepublicPROFESSIONAL CAREER: 


2020 - present: State Secretary, Ministry of Justice of the Slovak                              Republic

2019 - 2020: ZA ĽUDÍ (political party)
                    - Deputy President of the political party
                    - President of Bratislava Regional organization of the                          political party

2015 - 2019: Office of the President of the Slovak Republic 
                    - Advisor to the President Andrej Kiska (internal                                policy)
                    - Acting Director of the Internal Policy Division

2012: Central Office of the SDKÚ-DS (political party)
          - Head of Internal Affairs Unit

2010 - 2012: General Secretary, Ministry of Justice of the Slovak                          Republic

2006 - 2010: Central Office of the SDKÚ-DS (political party)
                    - Head of Analytics, Education and Internal Affairs                            Unit

2005 - 2006: Government Office of the Slovak Republic,                                      Information Strategies Centre
                    - Expert working for the Member of Government

2003 - 2006: Government Office of the Slovak Republic, Prime                            Minister´s Office
                    - Advisors´ Group, Expert working for the Member of                        Government

2002 - 2003: Central Office of the SDKÚ-DS (political party)
                    - Press and Communication Unit
LANGUAGES:

Slovak (native)
English, Spanish, Czech (active)