​Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky


 foto_MK_web.png

 

Mgr. Mária Kolíková

Dátum narodenia: 29.augusta 1974
Bydlisko: Bratislava
 
Vzdelan​ie:

  1993 - 1999: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  Odborná prax:

  2018 - 20.03.2020: Advokátska kancelária Kolíková&Partners, s.r.o.
  2016 - 2018: štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR 
  2012 - 2016: Advokátska kancelária Kolíková & Partners, s.r.o.
  2012: externá poradkyňa Ministra spravodlivosti ČR pre oblasť reforiem v justícii
  2010 - 2012: štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
  2007 - 2009: Advokátska kancelária Mária Kolíková
  2006: riaditeľka Centra právnej pomoci
  od 2003: advokátka
  1999 - 2002: advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii

  INÉ AKTIVITY:

  2001 - 2005: Zakladateľka a vyučujúca predmetu Právna klinika pre komunity, Právnická Fakulta Trnavskej Univerzity
  1997 - 2005: Lektorka v ľudskoprávnych projektoch, Občan a demokracia
  1998 - 2002: Letné a jarné školy ľudských práv pre študentov práva​

  jazykové znalosti:

  Anglický jazyk
  Francúzsky jazyk
  Ruský jazyk
  Nemecký jazyk  Minister of Justice of the Slovak Republic


  Ms. Mária Kolíková

  Born: 29.augusta 1974, Bratislava

  EDUCATION: 

  1993 - 1999 - Faculty of Law, Comenius University in Bratislava

  PROFESSIONAL CAREER:

  2020 - present - Minister of Justice of the Slovak Republic
  2018 - 2020 - managing partner at law firm Kolíková & Partners
  2016 - 2018 - State Secretary, Ministry of Justice of the Slovak  Republic
  2012 - external advisor to the Minister of Justice of the Czech Republic (judicial reforms)
  2010 - 2012 - State Secretary, Ministry of Justice of the Slovak Republic
  2007 - 2010 - managing partner at law firm Mária Kolíková
  2006 - Director of the Centre for Legal Aid
  2003 - present - advocate
  1999 - 2002 - trainee advocate

  OTHER:

  2007 - 2010: lecturer at the Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Trnava University
  2001 - 2005: founder and lecturer, Law Clinic for Community, Faculty of Law, Trnava University
  1998 - 2002: spring and summer schools for law students (human rights)
  1997 - 2005: lecturer in human rights projects, Citizen and Democracy (NGO)

  LANGUAGES:  

  Slovak (native)
  English, French, Russian, German, Czech (active)​​
  ​​​