Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
 

Mgr. Gábor Gál

Dátum narodenia: 22. november 1974
Bydlisko: Veľká Mača
Rodinný stav: ženatý, 3 deti

Vzdelanie:

 • 1993-1998: Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta
 • 1989-1993: Gymnázium s vyuč. jaz. maď. Galanta

Odborná prax:

 • ​2018 - : minister spravodlivosti Slovenskej republiky, 
 • 2002-2018: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, 
 • 2002-2018: výkon advokácie,
 • 2008-2009: Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta, a. s. – člen predstavenstva, 
 • 2005-2017: Trnavský samosprávny kraj – poslanec, 
 • 2001-2002: Victoria Volksbanken Biztosító, Budapest – vnútorný kontrolór, 
 • 2000-2002: Advokátska kancelária JUDr. Matkovčík a partneri – advokátsky koncipient, 
 • 2000-2002: Centrum právnych analýz pri nadácii Kalligram – zakladateľ, právny analytik, 
 • 1994-1999: Obecné zastupiteľstvo Veľká Mača – poslanec, 
 • ​1993-1998: Študentská Sieť v Bratislave – občianske združenie, predseda bratislavských klubov

Politická činnosť:

 • člen predsedníctva strany MOST-HÍD

Cudzie jazyky:

 • maďarský
 • nemecký

 

Kontakt:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
tel.: +421 2 888 91 504


Minister of Justice of the Slovak Republic​​ [.pdf, 218 kB]

​​​​​​​​​