Výzva na rok 2018​

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

 

 

Prílohy

​​​Metodická príručka na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 (.pdf, 596 kB)

 

 

 
Vzor formulára žiadosti o dotáciu (.pdf, 194 kB)

 

 

 

 
Príručka prijímateľa dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (.pdf, 469 kB)

 

 

 

 

 
VYÚČTOVANIE DOTÁCIE
 

Usmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií (.pdf, 592kB)

 

LOGO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR NA STIAHNUTIE:

 

 
Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

 
 
 
  ​​