Výzva na rok 2017

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

 

Prílohy:


Vzor formulára projektu​​ (.pdf, 279 kB)
 
 


 
 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE

Logo Ministerstva spravodlivosti SR na stiahnutie:

 

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

 ​​​​​