Dotácie pre akreditované subjekty 

Dotáciu pre akreditované subjekty možno poskytnúť iba subjektom akreditovaným podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOTČ“) na:

  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci obeti podľa § 5 ods. 3 ZOOTČ,
  • poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 ZOOTČ.

Výzvy na rok 2022

​​​​​​​​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov - DOTČ 2022

​​​​​​​​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia pre subjekty s označením "intervenčné centrum" - DIC 2022


V prípade otázok kontaktujte Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR na e-mailovej adrese dotacie@justice.sk, alebo na telefónnom čísle: 02/888 91 578 alebo 02/888 91 239.

​​​​​​​​​​​​​
​​​​