Dotácie pre akreditované subjekty 

Dotáciu pre akreditované subjekty možno poskytnúť iba subjektom akreditovaným podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOTČ“) na:

  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci obeti podľa § 5 ods. 3 ZOOTČ,
  • poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 ZOOTČ.

Výzva na rok 2021
Manuály, usmernenia a pokyny k žiadosti

​​​vzor_zmluvy_DOTC_2021_upr.pdfNávrh Zmluvy_o poskytnutí dotáciePrávne predpisy

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

 

 Protikorupčná linka MS SR

 

​​​​​​​​Archív: Prehľad výziev 2018 - 2020