Tlačové správy týkajúce sa ESĽP, Výboru​ ministrov RE a činnosti zástupkyne SR pred ESĽP


ROK 2019

​ROK 2018

Vyhlásenie k vydaniu A.A. Jandieva
 ​ROK 2017
ROK 2016


 


Odborné stretnutie "Znalecká činnosť pri rozhodovaní o maloletých" iniciované zástupkyňou SR pred ESĽP za účelom skvalitnenia aplikačnej praxe a prediskutovania potreby prijatia legislatívnych zmienVyhlásenie zástupkyne SR pred ESĽP k sankciám v súvislosti s výkonom práva styku rodiča s maloletým

ROK 2015


Stanovisko zástupkyne vlády SR pred ESĽP k rozsudku z 21. júla 2015 k prípadu Oliari a ďaľší proti  Taliansku, ktorá upozorňuje na to, že ESĽP v tomto rozsudku pri konštatovaní porušenia článku 8 Dohovoru poukázal na široký priestor štátov pre voľnú úvahu v tejto oblasti, pričom významnú mieru v tomto ohľade zohrali rozhodnutia najvyšších súdnych orgánov Talianska, podľa ktorých by mala byť osobám rovnakého pohlavia poskytnutá určitá forma právnej ochrany, ESĽP vzal do úvahy aj prieskumy verejnej mienky v tejto oblasti. Vzhľadom na uvedené nie je možné jednoznačne tvrdiť, že situácia v SR je totožná sp situáciou , ktorú ESĽP posudzoval v talianskom prípade ROK 2013
 ROK 2012

​Zomrel bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku


​​​​​​