Štatút Výboru pre práva LGBTI osôb

Štatút Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, schválený uznesením Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č.51 zo dňa 17. októbra 2012

Zoznam členov Výboru pre práva LGBTI osôb

Zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb

1.zasadnutie 14.03.2013

Zapisnica z 1. zasadnutia Vyboru LGBTI.pdfZapisnica z 1. zasadnutia Vyboru LGBTI.pdf

Uznesenie Vyboru LGBTI c. 1.pdfUznesenie Vyboru LGBTI c. 1.pdf

Uznesenie Vyboru LGBTI c. 2.pdfUznesenie Vyboru LGBTI c. 2.pdf

Uznesenie Vyboru LGBTI c. 3.pdfUznesenie Vyboru LGBTI c. 3.pdf

Rozhodnutie preds. vyboru o zriad. prac. skupiny.pdfRozhodnutie preds. vyboru o zriad. prac. skupiny.pdf

Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii.pdfVyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii.pdf

 

2. ZASADNUTIE 27.05.2013

Zapisnica z 2. zasadnutia Vyboru pre prava LGBTI osob.pdfZapisnica z 2. zasadnutia Vyboru pre prava LGBTI osob.pdf 

Uznesenie Výboru LGBTI č. 5.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 5.pdf

Uznesenie Výboru LGBTI č. 6.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 6.pdf

Uznesenie Výboru LGBTI č. 7.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 7.pdf

Uznesenie Výboru LGBTI č. 8.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 8.pdf

Uznesenie Výboru LGBTI č. 9.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 9.pdf

Uznesenie Výboru LGBTI č. 10.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 10.pdf

Uznesenie Výboru LGBTI č. 11.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 11.pdf

 

 

3.ZASADNUTIE 03.09.2013

Zápisnica z 3. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdfZápisnica z 3. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdf

Stanovisko k procesu Celost. strat. organy a podpory LP.pdfStanovisko k procesu Celost. strat. organy a podpory LP.pdf

Uznesenie Výboru LGBTI č. 12.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 12.pdf

 

 4. Zasadnutie  19.03.2014

 

Zápisnica z 4. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdfZápisnica z 4. zasadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdf

 

5.Zasadnutie 20.05.2014

Zápisnica z 5. zsadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdfZápisnica z 5. zsadnutia Výboru pre práva LGBTI osôb.pdf

Uznesenie Výboru LGBTI č. 17.pdfUznesenie Výboru LGBTI č. 17.pdf

Východiskový materiál Práva LGBTI ľudí.pdfVýchodiskový materiál Práva LGBTI ľudí.pdf

 

Hlasovanie PER Rollam

 Zaznam z hlasovania per rollam 10.05.2013.pdfZaznam z hlasovania per rollam 10.05.2013.pdf

 Uznesenie Vyboru LGBTI c. 4.pdfUznesenie Vyboru LGBTI c. 4.pdf

 Zaznam z hlasovania per rollam k uzneseniu č. 13 vyboru LGBTI.pdfZaznam z hlasovania per rollam k uzneseniu č. 13 vyboru LGBTI.pdf