​Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky


Mgr. Má​ria Kolíková

 
 
 
Kolikova (4).png 
 
 
 
 

Dátum narodenia: 29.augusta 1974

Bydlisko: Bratislava

 

 

Vzdelan​ie:

1993 - 1999: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


   

  Odborná prax:

  2018 - 20.03.2020: Advokátska kancelária Kolíková&Partners, s.r.o.

  2016 - 2018: štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR 

  2012 - 2016: Advokátska kancelária Kolíková & Partners, s.r.o.

  2012: externá poradkyňa Ministra spravodlivosti ČR pre oblasť reforiem v justícii

  2010 - 2012: štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

  2007 - 2009: Advokátska kancelária Mária Kolíková

  2006: riaditeľka Centra právnej pomoci

  od 2003: advokátka

  1999 - 2002: advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii                                   

    

  Iné aktivity:

  2001 - 2005: Zakladateľka a vyučujúca predmetu Právna klinika pre komunity, Právnická Fakulta Trnavskej Univerzity

  1997 - 2005: Lektorka v ľudskoprávnych projektoch, Občan a demokracia

  1998 - 2002: Letné a jarné školy ľudských práv pre študentov práva

   

  jazykové znalosti:

  Anglický jazyk

  Francúzsky jazyk

  Ruský jazyk

  Nemecký jazyk

   


  Minister of Justice of the Slovak Republic


  Ms. Má​ria Kolíková

   ​​
  Kolikova (4).png  Born: 29.augusta 1974, Bratislava


  EDUCATION: 

  1993 - 1999 - Faculty of Law, Comenius University in Bratislava  PROFESSIONAL CAREER:


  2020 - present - Minister of Justice of the Slovak Republic

  2018 - 2020 - managing partner at law firm Kolíková & Partners

  2016 - 2018 - State Secretary, Ministry of Justice of the Slovak                             Republic

  2012 - external advisor to the Minister of Justice of the Czech                     Republic (judicial reforms)

  2010 - 2012 - State Secretary, Ministry of Justice of the Slovak                             Republic

  2007 - 2010 - managing partner at law firm Mária Kolíková

  2006 - Director of the Centre for Legal Aid

  2003 - present - advocate

  1999 - 2002 - trainee advocate
  other:


  2007 - 2010: lecturer at the Department of Constitutional Law,                            Faculty of Law, Trnava University

  2001 - 2005: founder and lecturer, Law Clinic for Community,                              Faculty of Law, Trnava University

  1998 - 2002: spring and summer schools for law students (human                        rights)​

  1997 - 2005: lecturer in human rights projects, Citizen and                                  Democracy (NGO)

  LANGUAGES:  

  Slovak (native)

  English, French, Russian, German, Czech (active)