Podpredsedníčka vlády
a
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

lzitnanska2.jpg 

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Dátum narodenia: 3.júna 1964
Bydlisko: Bratislava
Rodinný stav: vydatá, 3 deti

Vzdelanie:

 • 2001 - habilitačná prednáška na tému „Harmonizácia slovenského práva obch. spoločností s právom EÚ“ a obhajoba habilitačnej práce „Ochrana menšinových akcionárov v práve obch. spoločností“, titul „Docent“ – v odbore obchodné právo s účinnosťou od 1.2. 2002
 • 1993 – 1995 - doktorandské štúdium práva na Právnickej fakulte UK Bratislava
 • 1983 – 1987 - Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava​
 • 1979 – 1983 - Gymnázium A. Markuša v Bratislave

Zamestnanie:

 • 3/2016 – podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
 • 4/2012 – 3/2016 - poslankyňa NR SR, členka Ústavnoprávneho výboru NR SR
 • 7/2010 – 4/2012 - ministerka spravodlivosti SR
 • 8/2006 – 2010 - poslankyňa NR SR, podpredsedníčka Mandátového a imunitného výboru NR SR, členka Ústavnoprávneho výboru NR SR
 • 2/2006 – 6/2006 - ministerka spravodlivosti SR
 • 10/2002 - 2/2006 - štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
 • 5/2002 – 10/2002 - členka poradnej komisie Rady Úradu pre finančný trh
 • 1/2001 – 3/2002 - členka osobitnej komisie pre odvolania pri Úrade pre finančný trh
 • 2002 - zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory
 • 2/2002 - súčasnosť docentka na katedre obchod., hospodárskeho a finančného práva Práv. fakulty UK Bratislava
 • 7/2000 – 6/2001 - členka prac. Skupiny pri MS SR pre aproximáciu právnej úpravy obchodných spoločností s právom EÚ
 • 2/2000 - členka skúšobnej komisie pre odborné skúšky na preukázanie odb. spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania
 • 1/2000 – 12/2000 - národný poradca projektu PHARE Supervision and Legal Issues pre novelizáciu právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu​
 • 1993 – 1999 - členka rozkladových komisií pri Protimonopolnom úrade SR
 • 10/1992 – 1/2002 - odb. asistentka na katedre obchod., hospod. a finančného práva Práv. fakulty UK Bratislava
 • 11/1990 – 9/1992 - odbor. pracovníčka, Protimonopolný úrad SR, Bratislava
 • 8/1989 – 10/1990 - podniková právnička, Vydavateľstvo Práca, Bratislava
 • 9/1987 – 1989 - právnička majetkoprávneho odd., Vodohospod. výstavba Bratislava

Politická činnosť:

 • podpredsedníčka strany MOST-HÍD

Cudzie jazyky:

 • Nemecký – aktívne
 • Anglický – pasívne

 

Kontakt:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
tel.: +421 2 888 91 504