Generálna tajomníčka 

služobnéh​o úradu

 
 


 

Ing. Sylvia Beňová

Dátum narodenia: 21. jún 1977

Bydlisko: Bratislava


 
Vzdelanie:

 
 • 1995-2001: Ekonomická univerzita v Bratislave
 • 1994-1995: Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
 • 1991-1994: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách

 

Odborná prax:​

 • 4/2018 -   generálna tajomníčka služobného úradu MS SR
 • 1/2017-3/2018: generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti SR
 • 11/2013-12/2016: vedúca útvaru riadenie vonkajších obchodných vzťahov spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
 • 3/2009-10/2013: vedúca útvaru Obchod spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o.
 • 6/2006-2/2009: špecialista vzťahy s regulačným prostredím spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
 • 6/2003-5/2006: asistent poslanca NR SR
 • 9/2001-5/2003: zástupca riaditeľa odboru ekonomických analýz Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Iné aktivity:

 • 2014-2016: Združenie miestnych distribučných sústav
 • 2008-2016: Asociácia výrobcov tepla a elektriny a poskytovateľov podporných služieb
 • 1995-2001: Študentská sieť v Bratislave

Jazykové znalosti:

 • Maďarský jazyk​
 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Nemecký jazyk
​​ 

 

 Kontakt

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
tel.: +421 2 888 91 521

​​