Generálna tajomníčka 

služobnéh​o úradu

 
 Veduca sluzobneho uradu

JUDr. Jana Britaňáková

Dátum narodenia: 27.6.1985

Bydlisko: Stará Ľubovňa

Rodinný stav: slobodná
 

Vzdelanie:

  • Rigorózne konanie, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2010)
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2004-2009)​
  • Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni (2000-2004) 

Práca:

  • 03/2016 - generálna tajomníčka služobného úradu, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • 09/2012 - 03/2016 - sekcia legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • 06/2012 - 08/2012 - riaditeľka kancelárie ministra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • 01/2010  - 05/2012  - sekcia legislatívy,  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Jazykové znalosti:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk

 

Opýtajte sa generálnej tajomníčky služobného úradu

Kontakt

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
tel.: +421 2 888 91 281
e-mail: ms.kvsu.sek@justice.sk