Dotácie pre akreditované subjekty 

Dotáciu pre akreditované subjekty možno poskytnúť iba subjektom akreditovaným podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOTČ“) na:

  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci obeti podľa § 5 ods. 3 ZOOTČ,
  • poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 ZOOTČ.
 

Výzva na rok 2018

zoznam_schvalenych_ziadosti_DOTC2018.pdfZoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov na rok 2018

 

 Výzva na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov 2018.pdfVýzva na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov 2018.pdf

Príloha1_Formulár žiadosti.rtfPríloha1_Formulár žiadosti.rtf 

Príloha2_Často kladené otázky.pdfPríloha2_Často kladené otázky.pdf

Príloha3_Návrh zmluvy.pdfPríloha3_Návrh zmluvy.pdf 

Príloha4_zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MS SR.pdfPríloha4_zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MS SR.pdf 

Príloha5_vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie.pdfPríloha5_vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie.pdf 

Príloha6_zákon o obetiach.pdfPríloha6_zákon o obetiach.pdf

Manuál podávania žiadosti.pdfManuál podávania žiadosti.pdf  

20180912_usmernenie_DOTC.pdfUsmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií

 

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

 

 Protikorupčná linka MS SR