Dotácie pre akreditované subjekty 

Dotáciu pre akreditované subjekty možno poskytnúť iba subjektom akreditovaným podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOTČ“) na:

  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci obeti podľa § 5 ods. 3 ZOOTČ,
  • poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 ZOOTČ.

Výzva na rok 2020

zoznam_schvalenych_DOTC2020.pdfZoznam schválených žiadostí o poskytnutí dotácie pre akreditované subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov na rok 2020

DOTC2020.pdfVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov

zoznam clenov.pdfZoznam členov komisie na vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu na rok 2020

 

 Vzory formulárov:

ziadost_DOTC_2020.pdfFormulár žiadosti o poskytnutie dotácie - vzor

vzor_zmluvy_DOTC_2020_final.pdfVzor zmluvy o poskytnutí dotácie

 

Manuály, usmerniana, pokyny k žiadosti:

FAQ_2020_final.pdfČasto kladené otázky

manual_DOTC_2020_final.pdfManuál na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov v roku 2020

Usmernenie_DOTC_2020_final.pdfUsmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií

prirucka_2020.pdfPríručka prijímateľa dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

 

Právne predpisy:

Priloha7_zakon_o_dotaciach.pdfZákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MS SR

ZZ_2016_322_20191108.pdfVyhláška č. 322/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov

Priloha9_zakon_o_obetiach.pdfPríloha Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva na rok 2019

zoznam_ziadosti_DOTC_2019.pdfZoznam schválených a nepodporených žiadostí o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov na rok 2019

vyzva_DOTC_2019_final.pdfVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov

 

 Vzory formulárov:

Priloha1_Formular_ziadosti.rtfFormulár žiadosti o poskytnutie dotácie - vzor

Vzor_cestne_vyhlasenieDOTC2019.pdfVzor čestného vyhlásenia

Priloha3_navrh_zmluvy.pdfNávrh zmluvy

 

 Manuály, usmernenia, pokyny k žiadosti:

Priloha2_FAQ2019.pdfČasto kladené otázky

Priloha4_Manual.pdfManuál na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov v roku 2019

Priloha5_Usmernenie.pdfUsmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií

Priloha6_Prirucka.pdfPríručka prijímateľa dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

 

Právne predpisy:

Priloha7_zakon_o_dotaciach.pdfZákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MS SR

Priloha8_vyhlaska.pdfVyhláška č. 322/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z. a vyhlášky 37/2018 Z. z.

Priloha9_zakon_o_obetiach.pdfPríloha Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výzva na rok 2018

zoznam_schvalenych_ziadosti_DOTC2018.pdfZoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov na rok 2018

 

 Výzva na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov 2018.pdfVýzva na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov 2018.pdf

Príloha1_Formulár žiadosti.rtfPríloha1_Formulár žiadosti.rtf 

Príloha2_Často kladené otázky.pdfPríloha2_Často kladené otázky.pdf

Príloha3_Návrh zmluvy.pdfPríloha3_Návrh zmluvy.pdf 

Príloha4_zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MS SR.pdfPríloha4_zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MS SR.pdf 

Príloha5_vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie.pdfPríloha5_vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie.pdf 

Príloha6_zákon o obetiach.pdfPríloha6_zákon o obetiach.pdf

Manuál podávania žiadosti.pdfManuál podávania žiadosti.pdf  

20180912_usmernenie_DOTC.pdfUsmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií

 

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

 

 Protikorupčná linka MS SR