Justičná spolupráca

Justičná spolupráca v trestných veciach

Praktické informácie pre občanov

Informácie pre občanov v súvislosti s justičnou spoluprácou v trestných veciach.

Praktické informácie pre justičné orgány

Informácie pre justičné orgány v súvislosti s justičnou spoluprácou v trestných veciach.

Justičná spolupráca v občianskych a obchodných veciach

Pramene práva

Obsahuje informácie o dvojstranných a mnohostranných zmluvách, právnych predpisoch EÚ, zoznam zmlúv a dohovorov.

Doručovanie písomností v jednotlivých štátoch

Informácie o spôsobe doručovania písomnosti adresátom v cudzine.

Zisťovanie pobytu v jednotlivých štátoch

Informácie v prípade potreby zistenia alebo overenia adresy pobytu účastníka civilného konania v cudzine.

Informácie pre justičné orgány

Informácie pre justičné orgány v súvislosti s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach.

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci

Informácie o európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci.

Dôležité linky a odkazy

Zoznam dôležitých liniek a odkazov.

Vykonávanie dôkazov v jednotlivých štátoch

Informácie ako postupovať v prípade potreby vykonať určitý dôkaz v cudzine.

Zisťovanie cudzieho práva v jednotlivých štátoch

Informácie v prípade potreby zistiť obsah cudzieho práva štátu.

Informácie pre občanov

Informácie pre občanov v súvislosti s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach.

Praktické príručky pre občanov EÚ a odborníkov z praxe o témach Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci​​​

Odkaz na príručky pre občanov EÚ a odborníkov.

Vzory listov a formuláre pre súdy

Odkaz na všetky vzory a formuláre.