Pramene práva

Dvojstranné zmluvy

Zmluva medzi ČSSR a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (Praha 24.6.1981, vyhl.č. 44/1983 Zb.); ​

Zmluva medzi Československou republikou s Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Praha, 16.1.1959, vyhl.č. 97/1960 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Alžír 4.2.1981, vyhl.č. 17/1984 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Sofia 25. 11. 1976, vyhl. č. 3/1978 Zb.)

Zmluva medzi ČSSR a Cyperskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných​ (Nikózia, 23. 4. l982, vyhl. č. 96/1983 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a obchodných (Praha 15. 10. 1984, vyhl. č. 59/1986 Zb.);

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach so Záverečným protokolom (Praha 29.októbra 1992, ozn.č. 193/1993 Z.z.);

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (Podgorica, 29.5.2014, vyhl. č. 46/2016 Z. z.);


Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí vo veciach občianskych, rodinných a obchodných (Paríž 10. 5. 1984, vyhl. č. 83/1985 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (Atény 22. 10. 1980, vyhl. č. 102/1983 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (Praha, 19. 1. 1989, ozn. č. 76/1990 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Belehrad 20. 1. 1964, vyhl. č. 207/1964 Zb.)​; [1] ​​

Zmluva medzi ČSSR a Kórejskou ľudovo-demokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach (Pchjongjang, 11. 9. 1988, vyhl. č. 93/1989 Zb.)​

Zmluva medzi ČSSR a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach​ (Praha 18. 4. 1980, vyhl. č. 80/1981 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Bratislava 28. 3. 1989, ozn. č. 63/1990 Zb.);

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o právnej pomoci v občianskych veciach (Kišiňov, 19.7.2017, ozn. č. 243/2019 Z. z.);


Zmluva medzi ČSSR a Mongolskou ľudovo-demokratickou republikou ľudovo-demokratickou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Ulánbátar 15. 10. 1976, vyhl. č. 106/1978 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných, pracovných a trestných​ (Varšava, 21. 12. 1987, vyhl. č. 42/1989 Zb.);

Dohoda medzi Republikou československou a Republikou portugalskou o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných (PDF, 1 MB)

 (Lisabon 23. 11. 1927, vyhl. č. 22/1931 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku vo veciach občianskoprávnych, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom (Praha 10. 11. 1961, vyhl. č. 9/1963 Zb.);

Zmluva medzi ČSR a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Praha 25. 10. 1958, vyhl. č. 31/1959 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Damašek, 18. 4. 1984, vyhl. č. 8/1986 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Španielskom o právnej pomoci, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach (Madrid 4. 5. 1987, vyhl. č. 6/1989 Zb.);

Dohoda medzi republikou Československou a Švajčiarskom o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných s Dodatkovým protokolom​ (PDF, 569 KB)

(Bern, 21. 12. 1926, vyhl. č. 9/1928 Zb.);

Dohovor medzi republikou Československou a Švajčiarskom o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí (PDF, 300 KB)

(Bern, 21. 12. 1926, vyhl. č. 23/1929 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (Praha, 6. 12. 1985, ozn. č. 508/1990 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Tuniskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní s Dodatkovým protokolom (Tunis, 12. 4. 1979, vyhl. č. 40/1981 Zb.);

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach ( Ankara, 11.11.2004, ozn. č. 132/2008 Z.z.. ) – platí od 17.4.2008;

Zmluva medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (Praha, 12. 10. 1982, vyhl. č. 98/1984 Zb.);

Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych (PDF, 689 KB)

(Londýn 11. 11. 1924, vyhl. č. 70/1926 Zb.;) [2] a

Dodatkový dohovor o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (PDF, 1 MB)

 (Praha 15. 2. 1935,vyhl.č. 178/1935 Zb.);[3]

Zmluva medzi ČSSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných ​(Moskva 12. 8. 1982, vyhl. č. 95/1983 Zb.); [4]​
________________________________________
[1]Platí vo vzťahu ku všetkým nástupníckym štátom SFRJ: Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Slovinsko a Srbsko
[2] Platí vo vzťahu k Veľkej Británii, Austrálii, Kanade, Keni, Novému Zélandu, JAR, Bahamám, Fidži, Lesotho, Nauru, Svazijsko, Tonga.
[3] Platí vo vzťahu k Lesotho, Keni.
[4] Platnosť dvojstrannej zmluvy bola doposiaľ potvrdená vo vzťahu k Ruskej federácii, Ukrajine a Bieloruskej republike

Mnohostranné zmluvy

Dohovory OSN

Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine (New York 20.6.1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.​);​
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10.6.1958, vyhl.č. 74/1959 Zb.);

​Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.​);​
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch ​ (Viedeň, 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.);
Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York, 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 Zb.)
v znení Dodatkového protokolu (11.4.1980, ozn.č. 161/1991 Zb.);
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru​ (Viedeň, 11.4.1980, ozn.č. 160/1991 Zb.​);​​(Londýn, 7.6.1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.);​

Dohovory Rady Európy

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve  ​(Londýn, 7.6.1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.​);​​
Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve​​ (Štrasburg, 15.3.1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.);​ 
Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti  (Štrasburg, 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.​);​

Dohovory Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného

Právne predpisy Európskej únie

Praktické príručky pre uplatňovanie právnych aktov Európskej únie sú k dispozícii ONLINE na Európskom portáli elektronickej justície.

Všetky konsolidované verzie znení právnych aktov Európskej únie ako aj relevantnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie k jednotlivým článkom a ďalšie užitočné informácie nájdete na internetovej stránke EUR-Lex v časti „Súvisiace dokumenty“ po zobrazení konkrétneho právneho nástroja.

Vnútroštátna právna úprava

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov

Pozn.: posledné novelizácie:

– 108/2022 Z. z. účinná od 01.08.2022 do 31.12.2022
– 150/2022 Z. z. účinná od 01.01.2023

Zoznam zmlúv a dohovorov podľa štátov

Zoznam zmlúv a dohovorov podľa štátov (marec 2020) (PDF, 2 MB)