Dôležité linky a odkazy

Európsky portál elektronickej jus​tície logo
Európsky portál elektronickej jus​tície logo

Európsky portál elektronickej jus​tície, ktorý obsahuje aj:

  • Európsky justičný atlas pre občianske veci
  • Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci