Úvod MSSR
 
Expozícia histórie väzenstva má vynovené priestory
​Okrem renovovaných priestorov pribudli aj nové artefakty ...
ico
AKTUALITY
25. 9. 2014 |
​Na rokovaní sa spomínalo posilnenie obchodnej spolupráce, rozvoj právneho štátu aj ľudské práva ...
18. 9. 2014 |
​Vláda SR schválila na návrh Ministerstva spravodlivosti SR povinné nahrávanie súdnych konaní ...
15. 8. 2014 |
​Ministerstvo spravodlivosti SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Civilného sporového poriadku, prvého z troch kódexov, ktoré ...
► Staršie aktuality ...
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.