Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
16. 7. 2019 | MS SR
Bratislava 16. júla 2019 - Rezort spravodlivosti pripomína zapisovaným subjektom/právnickým osobám povinnosť doplniť si údaje o konečných ...
12. 7. 2019 | MS SR
Generálny advokát Súdneho dvora v Luxemburgu včera vo veci C-447/18 týkajúcej sa súladu slovenského zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému ...
10. 7. 2019 | MS SR
​Bratislava, 10. júla 2019- Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončia. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní odobrila aj ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti