Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
23. 9. 2016 |
​V súvislosti s očakávanými zmenami pri exekúciách a platobných rozkazoch vyhlásil Okresný súd v Banskej Bystrici výberové konanie na 20 miest ...
22. 9. 2016 |
​Vláda dnes schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote predložené podpredsedníčkou vlády a ministerskou spravodlivosti L. Žitňanskou. Zmeny ...
14. 9. 2016 |
​Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská vyhlásila výberové konanie na pozíciu riaditeľa Centra právnej pomoci. Úspešný ...
► Staršie aktuality ...
Priority SK PRES
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre média
Kariéra
Poskytovanie informácií
Štatistiky
Vyhlásenie o prístupnosti