Úvod MSSR
 
Pracovné stretnutie o rekodifikácii civilného práva procesného s poslancami
​Členovia rekodifikačnej komisie diskutovali s poslancami ...
ico
AKTUALITY
23. 2. 2015 |
Dňa 17. a 18.​apríla 2015 sa uskutoční šachový turnaj, ktorý je otvorený pre všetkých právnikov ako aj študentov práva. ...
3. 2. 2015 |
​Minister spravodlivosti Tomáš Borec sa zúčastnil pracovných raňajok s členmi Slovensko-rakúskej obchodnej komory. ...
2. 2. 2015 |
​V dňoch 29. – 30. januára 2015 sa v Rige (Lotyšsko) zišli ministri spravodlivosti a vnútra členských štátov EÚ na rokovaní neformálnej Rady ...
► Staršie aktuality ...
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.