Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
23. 5. 2017 | Bratislava
​Podľa zákona o dani z príjmov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. občianske združenie, ...
23. 5. 2017 | Štrasburg
​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení článku 6 ods. 1 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných ...
17. 5. 2017 | Bratislava
​Ak máte záujem zapojiť sa do tvorby európskej legislatívy, teraz je tu príležitosť. Európska komisia otvorila verejné konzultácie o ...
► Staršie aktuality ...
www.statutar.sk
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Štatistiky
Vyhlásenie o prístupnosti