Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
14. 2. 2019 |
​​Rozhodcovské súdy pozná naša legislatíva už takmer 17 rokov. Za toto obdobie vyriešili stále rozhodcovské súdy a rozhodcovia mnoho sporov. Našli ...
11. 2. 2019 | MS SR
​Minister spravodlivosti SR Gábor Gál a predseda Združenia sudcov Slovenska Juraj Sopoliga dnes podpísali zmluvu o spolupráci, ktorá má priniesť ...
11. 2. 2019 | MS SR
​V piatok 8. 2. 2019 boli zaznamenané pracovníkmi redakcie Slov-Lex technické problémy na strane portálu Slov-Lex, ktoré boli založené na dlhej ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti