Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
30. 6. 2016 |
​​Ministerstvo spravodlivosti SR po nástupe Lucie Žitňanskej do funkcie ministerky nasadilo vysoké tempo a realizuje zadefinované priority, medzi ...
29. 6. 2016 |
​Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo veľký balík legislatívnych zmien. Úprava oddlženia fyzických osôb, exekučných konaní a platobných ...
28. 6. 2016 |
​S ohľadom na špecifickosť agendy vyberáme najdôležitejšie zmeny dotýkajúce sa postavenia detí v civilnom súdnom konaní. Do súdnej praxe ich od 1. ...
► Staršie aktuality ...
VÁŠ NÁZOR
Dotazník TU
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre média
Kariéra
Poskytovanie informácií
Štatistiky
Vyhlásenie o prístupnosti