Úvod MSSR
 
ico
AKTUALITY
14. 11. 2014 |
​Minister spravodlivosti SR JUDr. Tomáš Borec a predseda Odborového zväzu ZVJS kpt. Mgr. Ivan Caban podpísali Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na ...
12. 11. 2014 |
​Dňa 13. novembra 2014 v čase od 16:00 do 20:00 a dňa 15. novembra 2014 v čase od 10:00 do 14:00  bude prebiehať rekonfigurácia centrálnych ...
7. 11. 2014 |
​ Minister Borec sa osobitne zaujímal o skúsenosti Singapuru v oblasti elektronizácie justície. ...
► Staršie aktuality ...
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.