Úvod MSSR
ico
AKTUALITY
16. 4. 2015 |
​Upozornenie je určené prijímateľom, ktorí v roku 2013 dostali podiel zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a ktorí sú povinní ...
15. 4. 2015 |
​13. Kongres pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo ...
15. 4. 2015 |
​Cena Karola Planka za rok 2014 bola udelená Mgr.Róbertovi JAKUBÁČOVI a Mgr. Natálii JURÁŠOVEJ ...
► Staršie aktuality ...
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.