Úvod MSSR
 
Minister spravodlivosti T. Borec odovzdal Cenu Karola Planka
Štrnásty ročník prestížnych literárnych cien ...
ico
AKTUALITY
26. 3. 2014 |
​rozhodnutie o prijateľnosti z 21. januára 2014 ...
25. 3. 2014 |
​Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech Slovenskej republiky zamietnutím sťažnosti v prípade Barilik proti SR. ...
17. 3. 2014 |
Dňa 11. a 12. apríla 2014 sa uskutoční šachový turnaj, ktorý je otvorený pre všetkých právnikov ako aj študentov práva.   ...
► Staršie aktuality ...
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.