Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
21. 6. 2019 | MS SR
​Len v minulom roku bolo 1 129 osôb obmedzených v spôsobilosti na právne úkony. V roku 2018 to bolo 1 084 osôb. ...
21. 6. 2019 | MSSR
Dňa 20. júna 2019 sa v priestoroch hotela Sorea Regia v Bratislave konalo zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú ...
20. 6. 2019 | MS SR
  Vo štvrtok 20. júna 2019 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pod vedením ministra spravodlivosti ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti