Úvod MSSR
 
Reforma procesného práva smeruje na rokovanie vlády
​Legislatívna rada vlády prerokovala návrhy nových procesných kódexov ...
ico
AKTUALITY
15. 12. 2014 |
na kandidatúru na člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania za Slovenskú ...
9. 12. 2014 |
​Dňa 10. decembra 2014  v čase od 16.30 do 23:59 budú z technických príčin nedostupné tieto služby: ...
3. 12. 2014 |
​rozsudok ESĽP z 2. decembra 2014 ...
► Staršie aktuality ...
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.