Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
18. 4. 2017 | Bratislava
​​Dňa 20. 4. 2017 od 0:00 h. do 6:00 h. bude na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) prebiehať technická odstávka. Z tohto dôvodu v uvedenom ...
10. 4. 2017 | Bratislava
​Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 5. apríla 2017 vzala na vedomie Správu o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym ...
8. 4. 2017 | Bratislava
​Rómovia na celom svete si 8. apríla pripomínajú Medzinárodný deň Rómov. ...
► Staršie aktuality ...
www.statutar.sk
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Štatistiky
Vyhlásenie o prístupnosti