Úvod MSSR
ico
AKTUALITY
21. 10. 2014 |
​Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) zo 14. októbra 2014 ...
21. 10. 2014 |
​Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) 23. septembra 2014  zamietol sťažnosť pána Miroslava Baláža proti Slovenskej republike ...
7. 10. 2014 |
​Európsky súd pre ľudské práva 7. októbra 2014 vyhlásil rozsudok v prípade Ďurďovič a Trančíková proti Slovenskej republike. ...
► Staršie aktuality ...
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.