Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
28. 7. 2016 |
​Ministerstvo spravodlivosti SR  dostalo zo Stáleho zastúpenia SR v Bruseli dňa 27. 7. 2016 informáciu, že Španielsko hľadá partnera k účasti na ...
27. 7. 2016 |
​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Adam proti Slovenskej republike. Sťažovateľ podal sťažnosť 22. októbra 2012 ...
14. 7. 2016 |
​Rýchlosť a jednoduchosť vymoženia pohľadávok ide ruka v ruke s kvalitou podnikateľského prostredia. Nový zákon o upomínacom konaní, ktorý ...
► Staršie aktuality ...
VÁŠ NÁZOR
Dotazník TU
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre média
Kariéra
Poskytovanie informácií
Štatistiky
Vyhlásenie o prístupnosti