Prejsť na hlavný obsah
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
7. 11. 2018 | Súdy
informačné centrum OS Zvolen  - 16. 11. 2018 zatvorené ...
AKTUALITY
13. 11. 2018 |
  ​Vedenie rezortu spravodlivosti v utorok 13. 11.2018 prijalo hodnotiteľov skupiny GRECO, ktorí na Slovensku zotrvajú do 16. novembra 2018.   ...
13. 11. 2018 |
 Bez znalcov, tlmočníkov a prekladateľov by sa súdnictvo, nielen to naše, nezaobišlo. Občania inej národnosti by bez odborného prekladu na ...
7. 11. 2018 | MS SR
Minister spravodlivosti SR Gábor Gál sa v stredu 7. novembra 2018 spolu s predsedami Najvyšších súdov Slovenskej aj Českej republiky- p. Danielou ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti