Prejsť na hlavný obsah
Novela Exekučného poriadku

Informácie o novele Exekučného poriadku
AKTUALITY
14. 7. 2017 | Bratislava
​Do medzirezortného pripomienkovania sme posunuli návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Cieľom návrhu je komplexne riešiť práva ...
12. 7. 2017 | Bratislava
​Do medzirezortného pripomienkovania sme predložili návrh týkajúci sa tzv. Istanbulského dohovoru. Máme za to, že otázka ratifikácie Dohovoru ...
6. 7. 2017 | Štrasburg
​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Tibor Ivan proti Slovenskej republike, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Štatistiky
Vyhlásenie o prístupnosti