Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
16. 1. 2017 |
​Európsky súd pre ľudské práva v dňoch 22. novembra 2016 a 20. decembra 2016 vyhlásil rozsudky proti Slovenskej republike týkajúce sa porušenia ...
11. 1. 2017 |
​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dva rozsudky, prvým rozhodol spoločne o prípadoch Riedel a Stínová proti Slovenskej republike, ...
10. 1. 2017 |
​V medzirezortnom pripomienkovom konaní je od dnes novela zákona o sudcocha prísediacich​. Návrh zákona rieši tri základné okruhy – výberové ...
► Staršie aktuality ...
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Štatistiky
Vyhlásenie o prístupnosti