Úvod MSSR
ico
AKTUALITY
26. 6. 2015 |
Novela zákona posilňuje ochranu detí a zvýrazňuje význam stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou ...
25. 6. 2015 |
Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) zverejnil 26. júna 2015 rozhodnutie prijaté 2. júna 2015 v prípade Harabin proti Slovenskej ...
23. 6. 2015 | Rozsudok ESĽP z 23. júna 2015
...
► Staršie aktuality ...
ico
VÁŠ NÁZOR
Dotazník TU
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.