Úvod MSSR
ico
AKTUALITY
1. 4. 2015 |
​V dňoch 26. a 27. marca 2015 sa v Bruseli konala konferencia  „Implementácia Európskeho dohovoru o ľudských právach: našej spoločnej ...
31. 3. 2015 |
​Dňa 1. apríla 2015 je zaradená na rokovanie vlády Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok ...
30. 3. 2015 |
​MF SR uzavrelo zmluvu o NFP k projektu Informačný systém Register úpadcov (IS RÚ) ...
► Staršie aktuality ...
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.