Prejsť na hlavný obsah
AKTUALITY
20. 10. 2016 |
Poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Návrhy, ktoré predložila podpredsedníčka vlády ...
20. 10. 2016 |
​Európsky súd pre ľudské práva dnes zverejnil svoje rozhodnutie z 27. septembra 2016, ktorým v prípade Mihal proti Slovenskej republike rozhodol ...
18. 10. 2016 |
​Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľa EK dňa 17. 10. 2016 informuje, že uverejnilo Výzvu na predkladanie návrhov ...
► Staršie aktuality ...
Priority SK PRES
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Štatistiky
Vyhlásenie o prístupnosti