Dotácie na podporu ľudských práv

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

Výzva na rok 2024

Prílohy k výzve

Manuál na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (PDF, 586 KB)

Usmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií (PDF, 288 KB)

VZOR_zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2024 (PDF, 468 KB)

Príručka prijímateľa dotácie v pôsobnosti MS SR k VO (PDF, 304 KB)

Často kladené otázky (PDF, 244 KB)

VZOR_formuláru vyúčtovania dotácie (PDF, 59 KB)

VZOR Žiadosť o dotáciu LP 2024 (PDF, 51 KB) Prílohy finančného vyúčtovania (PDF, 231 KB)

Právne predpisy

Logo Ministerstva spravodlivosti SR na stiahnutie

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

Protikorupčná linka ministerstva spravodlivosti​

Archív: Prehľad výziev 2017 – 2023

Výzva za rok 2023

Výzva na rok 2023

Prílohy k výzve

Logo Ministerstva spravodlivosti SR na stiahnutie

Výzva za rok 2022

Výzva na rok 2022

Prílohy k výzve

Logo Ministerstva spravodlivosti SR na stiahnutie

Výzva na rok 2020

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

Prílohy

Vyúčtovanie dotácie

Usmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácii (PDF, 575 KB)

Logo ministerstva spravodlivosti SR na stiahnutie

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

Protikorupčná linka ministerstva spravodlivosti​

Výzva na rok 2019

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

Prílohy

Vyúčtovanie dotácie

Usmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácii (PDF, 573 KB)

Logo ministerstva spravodlivosti SR na stiahnutie

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

Protikorupčná linka ministerstva spravodlivosti​

Výzva na rok 2018

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

Prílohy

Logo ministerstva spravodlivosti sr na stiahnutie

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

Protikorupčná linka ministerstva spravodlivosti​

Výzva na rok 2017

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

Prílohy

Vyúčtovanie dotácie

Usmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií (PDF, 595 KB)

Logo ministerstva spravodlivosti sr na stiahnutie

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

Protikorupčná linka ministerstva spravodlivosti​