hlavná stránka 
Dotácie Ministerstva spravodlivosti SR

Dotácie Ministerstva spravodlivosti SR 2019

Žiadosť:


- Elektronický formulár
     (žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenie)

- Načítanie uloženého elektronického formulára zo súboru:
        
- Sledovanie stavu žiadosti:
        


- Manuál na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019
- Vzor elektronického formulára - žiadosť
- Vzor elektronického formulára - projekt


2019
 © aSc 2005-2018