Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Dozvedieť sa viac o ministerstve.

Aktuálne témy

Pre médiá

Najnovšie informácie z ministerstva.

Dnes naberá účinnosť novela Obchodného zákonníka, vďaka ktorej si môžete prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR založiť s.r.o. len pár klikmi. Zjednodušeným spôsobom ponúka možnosť vytvorenia spoločenskej zmluvy prostredníctvom štandardizovaného vzoru, zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby. Spoločenská zmluva pre zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa ...

1.2.2023

Národná rada SR dnes schválila novelu Exekučného poriadku, vďaka ktorej bude možné efektívnejšie vymáhať platenie výživného. V prípade neplatenia výživného bude možné po novom využiť okrem bežných spôsobov výkonu exekúcie (zrážky zo mzdy, predaj vecí a pod.) aj viaceré donucovacie opatrenia. Príkladom je zadržanie vodičského preukazu, osvedčenia o evidencií vozidla, alebo technickými prostriedkami zabrániť v užívaní inej veci. Zvýši ...

1.2.2023

Dňa 7.12.2022 zverejnila Európska komisia návrh smernice, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva (COM(2022) 702 final). Návrh upravuje 5 hlavných okruhov a ďalšie čiastkové otázky. Medzi hlavné okruhy patria odporovacie žaloby, vyhľadávanie majetku patriaceho do konkurzu, predpripravený predaj podniku v konkurze (tzv. pre-pack), povinnosť štatutárnych orgánov podať návrh na konkurz a ich zodpovednosť a napokon úprava konkurzu mikropodnikov. Ministerstvo ...

25.1.2023

Dôležité odkazy