Tlačové správy zástupkyne SR pred ESĽP k odoberaniu detí biologickým rodičom v členských krajinách Rady Európy​

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012