Preskočiť na hlavný obsah
Z technických príčin nie sú dostupné Aktuality a mailové adresy - podateľne súdov a informačné centrá

Správa zástupkyne SR pred ESĽP

​Komisár pre ľudské práva kritizuje Nórsko za prístup k rómskym deťom

​Komisár pre ľudské práva Nils Muižnieks vo svojej správe z návštevy Nórska v dňoch 19. – 23. januára 2015, ktorá bola zverejnená 18. mája 2015, vyslovuje kritiku voči postupu nórskych úradov v prípadoch detí z rómskej komunity v Osle.

Komisár okrem iného vyjadril vážne znepokojenie ohľadom situácie rómskej komunity, ktorá podľa neho čelí diskriminácii a osobitne poukázal na extrémne časté využívanie ochranného opatrenia v podobe odobratia detí zo starostlivosti ich rodičov a na nízku úroveň školskej dochádzky v tejto skupine (podľa údajov z roku 2012 bolo zo 120 detí vo veku 6 až 15 rokov z domácej rómskej populácie v Osle zapísaných do škôl len 71 detí). Podľa správy je odhadom už viac ako 60 rómskych detí v starostlivosti pestúnskych rodín a ďalším 60 deťom takéto opatrenie hrozí, čo predstavuje približne polovicu detí z domácej rómskej populácie, do ktorej nie sú započítané rodiny rómskych prisťahovalcov. Vyjadril znepokojenie aj nad tým, aké striktné obmedzenia sú uplatňované v oblasti kontaktov rómskych detí umiestnených do pestúnskych rodín so svojimi biologickými rodinami (napr. stretnutia dvakrát za rok) a nad vhodnosťou pestúnskych rodín z hľadiska zachovania kultúrnej identity rómskych detí. Tiež existujú správy o tom, že mnoho rómskych žien sa vyhýba nórskym pôrodniciam práve z obavy, že im sociálna služba hneď po pôrode dieťa odoberie.
V správe komisár ďalej uvádza, že nórske orgány majú preskúmať, či sú rozhodnutia o umiestnení rómskych detí do náhradnej starostlivosti v súlade s ich ľudskými právami a poskytovať rómskym rodičom podporu pri vykonávaní ich rodičovskej úlohy, pričom prvoradými pri akomkoľvek postupe majú byť najlepšie záujmy dieťaťa. Komisár pripomenul, že predchádzanie odlúčeniu rodiny a zachovanie rodiny sú dôležitými prvkami systému ochrany detí a odlúčenie dieťaťa a rodičov má byť posledným riešením. Zdôraznil, že odňatie dieťaťa zo starostlivosti rodičov pri jeho narodení musí byť založené na zvlášť presvedčivých dôvodoch a chudoba nemôže byť dôvodom na odlúčenie detí od rodičov. Komisár tiež Nórsku odporučil rozvoj programov pre mediátorov a asistentov učiteľov za účelom zlepšenia školskej dochádzky rómskych detí.
Úplné znenie správy Komisára pre ľudské práva z návštevy Nórska možno nájsť tu: