Preskočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie k prípadom adopcií slovenských detí bez relevantných dôvodov vo Veľkej Británii

​Zástupkyňa SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a riaditeľka Centra medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže vyjadrujú vážne znepokojenie nad prípadmi adopcií detí žijúcim biologickým rodičom bez relevantných dôvodov, ku ktorým dochádza na základe rozhodnutí anglických súdov a ktorých subjektom sú aj slovenskí občania.

Uvedená situácia je kritizovaná aj zo strany britských médií, ktoré v tomto ohľade upozorňujú na systémové nedostatky. O reformu sa snaží známy britský politik John Hemming, ktorý je zároveň predsedom skupiny Spravodlivosť pre rodiny („Justice For Families Campaign Group“) a pomáha osobám, ktorí čelia neodôvodnenej adopcii.
Poslanec John Hemming vyjadril ochotu pomôcť slovenským občanom v analogickej situácii so zabezpečením adekvátneho právneho zastúpenia v konaní pred anglickými súdmi. V tomto ohľade je potrebné obrátiť sa na riaditeľku Centra medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže, ktorá mu sprostredkuje relevantné informácie. Zástupkyňa SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva upozorňuje slovenských občanov, ktorí v konaní pred anglickými súdmi čelia riziku vydania rozhodnutia o adopcii, aby sa obrátili ešte pred jeho vyhlásením na Európsky súd pre ľudské práva so žiadosťou o vydanie predbežného opatrenia podľa pravidla 39 Rokovacieho poriadku Európskeho súdu pre ľudské práva nariaďujúceho anglickým orgánom nevykonať rozhodnutie o adopcii. Zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva je pripravená intervenovať v prípade takýchto sťažností podaných na Európsky súd pre ľudské práva v prospech našich občanov v zmysle článku 36 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ako tretia strana. ​