Podpora iniciatív v oblasti protidrogových politík - CALL just-2016-AG-DRUGS

 

Ministerstvo spravodlivosti SR  dostalo zo Stáleho zastúpenia SR v Bruseli dňa 27. 7. 2016 informáciu, že Španielsko hľadá partnera k účasti na výzve v rámci finančného programu Spravodlivosť na obdobie rokov 2014-2020 „Podpora iniciatív v oblasti protidrogových politík - CALL just-2016-AG-DRUGS“.

Ciele projektu sú:
1. Poskytnutie právnej pomoci narkomanom v asistenčných centrách.
2. Poskytnutie poradenskej služby pre drogovo závislých a ich rodinám v právnych otázkach a tiež administratívnym pracovníkom justície (sudcom, prokurátorom a advokátom).
3. Monitorovanie drogových závislostí programami zameranými na väznice.
4. Uľahčenie implementácie alternatívnych opatrení na odňatie slobody v asistenčných centier pre narkomanov.
5. Poskytnutie pomoci maloletým a mladistvým drogovo závislých, ktorí sa nedopustili žiadneho priestupku.

Termín pre vyjadrenie záujmu: čo najskôr
 
Kontaktné údaje a ďalšie informácie e-mail: mangeles.dealvaro@jcyl.es
Tel. 0034 983 412 291/805 430

Súvisiace dokumenty: