Brexit v oblasti spravodlivosti

Cieľom tejto stránky je poskytnúť občanom a podnikateľom praktické informácie v súvislosti s ukončením prechodného obdobia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie („brexit“). 

Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie k 31. 1. 2020. Od tohto dátumu začalo plynúť prechodné obdobie, počas ktorého v zmysle Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ a EURATOM-u („dohoda o vystúpení“)[1] naďalej platila väčšina právnych predpisov EÚ. Občania a podnikatelia tak pocítia reálne účinky brexitu až od 1. januára 2021, t.j. po skončení prechodného obdobia (31. decembra 2020).

Intenzívne rokovania medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom boli ukončené prijatím návrhov 3 dohôd, z ktorých je najvýznamnejší návrh Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej ( „dohoda o obchode a spolupráci“) [2], ktorá bola podpísaná na úrovni predsedov Európskej komisie, Európskej Rady a predsedu vlády Spojeného kráľovstva 30. 12. 2020, pričom bolo dohodnuté jej predbežné uplatňovanie od 1. 1. 2021. 

Ukončenie prechodného obdobia sa dotkne občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú a pracujú v Spojenom kráľovstve a na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia. Pokiaľ Vám po prečítaní nasledovných informácií budú chýbať iné informácie v pôsobnosti rezortu spravodlivosti v súvislosti s brexitom, Vaše otázky alebo pripomienky zasielajte prosím na adresu: ​tlacove@justice.sk​ alebo na eu-int.affairs@justice.sk.

 ________________________

[1]  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019/C 384 I/01) je zverejnená v Ú. v. EÚ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2019:384I:TOC​

[2] K 31.12.2020 bolo oficiálne znenie textu dostupné iba v anglickej mutácii: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Informácie pre občanov

Praktické informácie pre občanov v súvislosti s ukončením prechodného obdobia v nadväznosti na brexit.

Informácie pre podnikateľov

Praktické informácie pre podnikateľov v súvislosti s ukončením prechodného obdobia v nadväznosti na brexit.