Európsky portál elektronickej jus​tície, ktorý obsahuje aj:

- Európsky justičný atlas pre občianske veci

- Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci

 

ejustice_logo.png

 EJN logo.png

EUR-Lex k právu Európskej únie

 

eurlex-logo.png

 

Súdny dvor Európskej únie

 

logo-curia.gif

 

Európsky súd pre ľudské práva


Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného​​​